ระบบ ERP คืออะไร

Views : 3437
ระบบ ERP คืออะไร

ระบบ ERP คืออะไร

ERP ย่อมากจาก (Enterprise Resource Planning)

เป็นระบบวางแผนบริหารการจัดการฐานข้อมูลองค์กร ระบบที่ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจได้ง่ายขึ้นด้วยข้อมูลเชิงวิเคราะห์หลายมุมมองอย่างครบถ้วน จากศูนย์กลางการทำงานของระบบ จะเชื่อมโยงไปทุกแผนกทั้ง Sale, Purchase, Service, Operation, และ Accounting   & Finance ทำงานร่วมกันบนระบบเดียวกัน เพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบการทำงานอัตโนมัติ จึงลดความผิดพลาด ลดการทำงานซ้ำซ้อน ที่ก่อให้เกิดการเสียเวลาในการดำเนินงานอื่นๆ

 

สถานการณ์ไหน? ที่ธุรกิจของคุณควรใช้งาน ERP

  • เมื่อเกิดการทำงานซ้ำซ้อน
  • เกิดความผิดพลาดของข้อมูล หรือการดำเนินงานไม่สมบูรณ์ ทำให้ลูกค้าไม่ประทับใจด้านการบริการ
  • ไม่สามารถสนับสนุนการเติบโตของบริษัทได้ ด้วยกระบวนการทำงานเดิม
  • กระบวนการไอทีมีความซับซ้อน ไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที
  • ขาดข้อกำหนดความเสี่ยงต่อลูกค้าและองค์กร ข้อมูลการวิเคราะห์เข้าถึงได้ยาก ไม่ Real TimeERP Solution "ตอบโจทย์ธุรกิจของคุณด้วยระบบ ERP"

     เพิ่มประสิทธิ์ภาพในการทำงาน

ช่วยลดความจำเป็นในการป้อนข้อมูลด้วยตนเองให้เป็นแบบอัตโนมัติ จะไม่เกิดการทำงานที่ซ้ำซ้อน มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ

จึงส่งผลถึงประสิทธิภาพ  และความสามารถในการทำกำไรขององค์กร

     การวิเคราะห์ที่ดีกว่า

สามารถรวบรวมข้อมูลของแต่ละฝ่ายไว้ในระบบเดียว Update ข้อมูลได้แบบ Real-Time ที่มาพร้อมกับเครื่องมือในการสร้าง Reports ทำให้

ผู้บริหารสามารถดึงข้อมูลที่จำเป็นสำหรับวิเคราะห์ ได้เร็ว จึงทำให้ผู้บริหารเห็นภาพรวมขององค์กรได้ทันที และตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

ในสถานการณ์ต่าง ๆ

     สร้างความประทับใจ

ช่วยให้มีการเก็บข้อมูลลูกค้า การดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ให้สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

     มีความยืดหยุ่นสูง

สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจ โดยปรับให้เข้ากับความต้อง การที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาของธุรกิจที่โตขึ้นทำให้

มั่นใจได้ว่าไม่ต้องลงทุนสำหรับระบบใหม่เมื่อความต้องการของธุรกิจเปลี่ยนไปหรือเติบโตขึ้นในอนาคต

     มีความปลอดภัยสูง

กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลย้อนหลังได้ ผู้ใช้งานแต่ละคนจะมองเห็นมูลได้เฉพาะส่วนที่จำเป็นกับตำแหน่งงานของตนเองเท่านั้น

     ลด และควบคุมต้นทุน

ช่วยลดต้นทุนทรัพยากรมนุษย์ที่ใช้กระบวนการทำงานซ้ำๆ ด้วยกระบวนการที่อัตโนมัติมากขึ้น ช่วยในการคำนวณวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการผลิด

ให้มีความแม่นยำมากขึ้น สามารถลดต้นทุนที่ ไม่จำเป็น ควบคุม ติดตามต้นทุน กระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นจนจบสายได้ รวมไปถึงลดความเสี่ยง

ในการลงทุน ระบบปลีก ย่อย สำหรับแต่ละหน่วยงานในอนาคตอีกด้วย

รูปแบบการทำงานของ ERP


ก่อนการวางระบบ ERP อยากให้คุณได้ทราบอีกหนึ่งขั้นตอนในการตัดสินใจนั่นก็คือ รูปแบบการทำงานของ ERP มีด้วยดัน 2 รูปแบบดังนี้ 


"ERP ON CLOUD" และ "ERP ON PREMISE"

 

ERP On Cloud

คลังสำหรับเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ในรูปแบบออนไลน์ สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตใช้งานได้ง่าย ทุกที่ ทุกเวลา ประมาณค่าใช้จ่ายได้ดี

 

ERP On Premise

เป็นการวางฐานข้อมูล ไว้ในระบบ Server ภายในองค์กร พนักงานทุกคนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยต้องติดตั้ง Hardware ก่อนการใช้งาน นอกจากนี้ยังต้อง Upgrade และ บำรุงรักษาอยู่เสมอเพื่อให้ระบบ Server ใช้ได้อย่างราบรื่นบล็อกที่เกี่ยวข้อง


หากคุณกำลังมองหาระบบ ERP เพื่อการบริหารด้านธุรกิจและการวางแผนทรัพยากรต่างๆ ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพที่สูงสุด เรามีบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางเทคนิคครบวงจร ทั้งงานด้าน Implement และ Support เพื่อช่วยพัฒนาและบริหารด้านธุรกิจของท่านให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด