Training

Bigwork Training อบรมการใช้โปรเเกรมเเบบมือโปร

Microsoft Dynamic NAV

เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับ Business Intelligence รวมถึงการเริ่มต้นใช้งาน Power BI Desktop ผ่านข้อมูลตัวอย่างที่ใช้ในหลักสูตร รู้จักกับ Power BI การทำงานของ Power BI

Jet Reports For MS Dynamic NAV

Jet Reports ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงาน วิเคราะห์ง่ายและรวดเร็ว ช่วยให้คุณสามารถสร้างรายงานทางธุรกิจของคุณได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องรอที่ปรึกษาหรือแผนก IT

Business Analysis With Power BI

Power BI สามารถนำข้อมูลมหาศาลมาจัดระเบียบ ปรับแต่ง คำนวณ พร้อมกับการสร้างรายงานให้สวยงาม น่าสนใจ และ Interactive ได้ เรียกดูได้ทั้งใน PC, Tablet และ Mobile

หากคุณกำลังมองหาระบบ ERP เพื่อการบริหารด้านธุรกิจและการวางแผนทรัพยากรต่างๆ ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพที่สูงสุด เรามีบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางเทคนิคครบวงจร ทั้งงานด้าน Implement และ Support เพื่อช่วยพัฒนาและบริหารด้านธุรกิจของท่านให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด