Training Power BI Online

Views : 4266

Course Online Training สำหรับผู้เริ่มต้น Power bi

Course Online Training สำหรับผู้เริ่มต้น Power bi

เพราะการตัดสินใจในเชิงธุรกิจต้องการความถูกต้องและรวดเร็วของข้อมูล ทำให้เทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ที่เป็น Self Data Analysis มีความเก่งกาจขึ้นมาก และพร้อมที่จะให้ทุกท่านสามารถนำข้อมูลมหาศาล มาจัดระเบียบ ปรับแต่ง คำนวณ พร้อมกับการสร้างรายงานให้สวยงาม น่าสนใจ และ Interactive ได้ เรียกดูได้ในทุก Platform ทั้ง PC, Tablet และ Mobile อีกด้วย เพื่อให้คุณสามารถได้ข้อมูลก่อนใคร

  • รู้จักความสามารถและหน้าที่ของ Microsoft Power BI
  • รู้จักแหล่งข้อมูลและการนำเข้าข้อมูลต่างๆสำหรับ Power BI Desktop
  • เข้าใจการจัดรูแปบบข้อมูลด้วย Power BI Desktop
  • เรียนรู้และเข้าใจการสร้าง Report และ Dashboard ด้วย Power BI Desktop
  • เรียนรู้เทคนิคในการสร้าง Report ให้น่าสนใจ ด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย
  • สามารถใช้งาน Power BI Service ได้

หากคุณกำลังมองหาระบบ ERP เพื่อการบริหารด้านธุรกิจและการวางแผนทรัพยากรต่างๆ ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพที่สูงสุด เรามีบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางเทคนิคครบวงจร ทั้งงานด้าน Implement และ Support เพื่อช่วยพัฒนาและบริหารด้านธุรกิจของท่านให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด