สร้างการวางแผน รับรู้ข้อมูลสรุปทางการเงิน ด้วยรายงาน With interactive reports on Power BI for growing businesses

Views : 459
สร้างการวางแผน รับรู้ข้อมูลสรุปทางการเงิน ด้วยรายงาน With interactive reports on Power BI for growing businesses

สร้างการวางแผน รับรู้ข้อมูลสรุปทางการเงิน ด้วยรายงาน With interactive reports on Power BI for growing businesses

ต่อยอดทางธุรกิจ สร้างการวางแผน รับรู้ข้อมูลสรุปทางการเงิน ด้วยรายงานรูปแบบ Interactive บน Power BI

Power BI เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลสร้างรายงานแสดงผล สรุปทางการเงิน ที่แสดงแผนภูมิต่าง ๆ สร้างการต่อยอดทางธุรกิจได้หลายประการ

การสร้างรายงานวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกใน Power BI เพื่อสรุปการเงินขององค์กรประจำเดือน เราควรทำการตรวจสอบข้อมูลและกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ล่วงหน้า ต่อไปนี้เป็นเหตุผลบางส่วน “ทำไมรายงานดังกล่าวจึงมีความสำคัญ”


ประโยชน์ของรายงานสรุปทางการเงินที่แสดงผลในรูปแบบ
Interactive on Power BIวิเคราะห์แนวโน้มทางการเงิน

แผนภูมิในรายงานสรุปทางการเงินช่วยให้สามารถวิเคราะห์แนวโน้มในช่วงเวลาหนึ่งได้ ผู้มีอำนาจตัดสินใจสามารถระบุแนวโน้มทางการเงิน และประเด็นที่น่ากังวลหรือประสบความสำเร็จได้

เห็นภาพรวมจากข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึก

การแสดงภาพใน Power BI ทำให้เป็นข้อมูลภาพรวมได้อย่างรวดเร็วเกี่ยวกับสถานะทางการเงินขององค์กร แผนภูมิและกราฟช่วยให้เข้าใจข้อมูลทางการเงินที่ซับซ้อนได้ง่ายในทันที ช่วยให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจระบุแนวโน้ม รูปแบบ และค่าผิดปกติได้ทันทุกสถานการณ์

 

ปรับแต่งแดชบอร์ดตามข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง

การปรับแต่งและการปรับแต่งส่วนบุคคล

Power BI ช่วยให้สามารถปรับแต่งรายงานเพื่อให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของผู้ใช้หรือแผนกต่างๆ ผู้มีอำนาจตัดสินใจสามารถปรับแต่งแดชบอร์ดให้เป็นแบบส่วนตัว โดยมุ่งเน้นไปที่ตัวชี้วัดทางการเงินที่สำคัญที่สุดสำหรับพวกเขา นำไปสู่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและนำไปปฏิบัติได้มากขึ้น

 

กำหนดสิทธิ์ปรับแต่งส่วนบุคคล รักษาความปลอดภัยและการกำกับดูแล

Power BI มีคุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยและการกำกับดูแลขั้นสูง ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถควบคุมการเข้าถึง ใช้การรักษาความปลอดภัยระดับแถว และการใช้งานการตรวจสอบ นี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรายงานทางการเงิน


ส่วนช่วยในการตัดสินใจที่ดีขึ้น

การแสดงภาพช่วยให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจทำการตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลและการตัดสินใจ ด้วยการนำเสนอข้อมูลทางการเงินในรูปแบบภาพ รายงาน Power BI ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่กระบวนการตัดสินใจที่ดีขึ้นอีกด้วย


การรายงานที่มีประสิทธิภาพ

รายงานสรุปทางการเงินใน Power BI ช่วยปรับปรุงกระบวนการรายงาน แทนที่จะต้องกรองผ่านสเปรดชีตและรายงานที่มีความยาว ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงแดชบอร์ดที่มีภาพสวยงามซึ่งนำเสนอข้อมูลทางการเงินที่สำคัญที่สุดในรูปแบบที่กระชับและเข้าใจง่าย

 
การเข้าถึงรายงานด้วยอุปกรณ์ที่สะดวก

รายงาน Power BI สามารถเข้าถึงได้ผ่านอุปกรณ์และแพลตฟอร์มต่างๆ ไม่ว่าผู้ใช้จะอยู่ในสำนักงานหรือกำลังเดินทาง พวกเขาสามารถดูและโต้ตอบกับรายงานทางการเงินโดยใช้เว็บเบราว์เซอร์หรือแอปมือถือ ซึ่งส่งเสริมการเข้าถึงและการทำงานร่วมกัน

ชื่อหัวข้อสรุปรายงานทางการเงิน ที่ถูกเรียกใช้ส่วนใหญเช่น

Account Payable Report

รายงานวิเคราะห์บัญชีเจ้าหนี้

Account Receivable Report

รายงานวิเคราะห์บัญชลูกหนี้

 

Trial Balance

รายงานงบทดลอง

 

Balance Sheet by Month

รายงานงบดุลรายเดือน

 

Profit & Loss Statement

รายงานวิเคระห์กำไร-ขาดทุน

 

แนวทางในการสร้างหัวในรายงานทางการเงินด้วย visualization

เพื่อสรุปการเงินใน
Power BI จะขึ้นอยู่กับประเด็นหลัก ๆ ของการเงินที่ต้องการทราบ นี่คือหัวข้อของแผนภูมิที่สามารถใช้ได้

รายรับและรายจ่าย

สร้างแผนภูมิวงกลม (Pie Chart) เพื่อแสดงสัดส่วนของรายรับและรายจ่าย

ใช้แผนภูมิแท่ง (Bar Chart) เพื่อเปรียบเทียบปริมาณรายรับและรายจ่ายในแต่ละเดือน


กำไรขาดทุน

       ใช้แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบกำไรและขาดทุนตลอดระยะเวลา

       สร้างแผนภูมิเส้น (Line Chart) เพื่อแสดงแนวโน้มของกำไรและขาดทุน

 

กราฟเทรนด์การเงิน

       ใช้แผนภูมิเส้นเพื่อแสดงกราฟเทรนด์ของตัวชี้วัดการเงิน เช่น การเติบโตของรายรับและรายจ่าย

 

การสรุปทางการเงิน

       ใช้แผนภูมิ Treemap เพื่อแสดงสัดส่วนของแต่ละส่วนของงบประมาณทางการเงิน

       สร้าง Dashboard Card เพื่อแสดงยอดรวมของรายรับ รายจ่าย และกำไรขาดทุน

 

วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

       ใช้ Scatter Plot เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดทางการเงิน

       สร้างรายงาน PivotTable เพื่อให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินในมุมมองที่หลากหลาย

 

การแสดงข้อมูลเปรียบเทียบ

       ใช้ Waterfall Chart เพื่อแสดงการเปรียบเทียบของยอดรับและจ่ายในแต่ละประเภท

       สร้าง Radar Chart เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดทางการเงิน

การนำเสนอข้อมูลในมุมมองสรุป

       ใช้ KPI (Key Performance Indicator) เพื่อแสดงตัวชี้วัดทางการเงินที่สำคัญ

       สร้าง Gauge Chart เพื่อแสดงระดับการทำงานของตัวชี้วัด

การแสดงข้อมูลทางภูมิศาสตร์

       ใช้แผนที่ (Map) เพื่อแสดงข้อมูลการเงินที่มีการกระจายตัวทางภูมิศาสตร์ เช่น รายรับตามพื้นที่

       การใช้ visualization ที่เหมาะสมจะช่วยให้ผู้ใช้ทราบข้อมูลทาง

 

การทำรายงานวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกใน Power BI ต้องการความรอบคอบและการวางแผนที่ดีเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจข้อมูลทางการเงินขององค์กรได้อย่างชัดเจน

เพื่อการวิเคราะห์ธุรกิจของคุณได้ 360 องศา ปรับแต่งแดชบอร์ดให้สวยงามและมองภาพรวมธุรกิจด้วยความเข้าใจของผู้ใช้งานได้ด้วยตัวเอง

👨‍💼สร้างรายงาน โดยมี Visualization ได้ในรูปแบบที่เป็น interactive และยังแสดงผลได้หลายรูปแบบ Web, Apps ซึ่งแสดงผลได้ทั้งบน Desktop, Tablet, Mobile ได้อีกด้วย

🔄รับรู้รายงานธุรกิจได้ Real-Times ด้วย Automatics Updates หมดกังวลหากอยากทราบข้อมูลเพื่อปรับเปลี่ยนการตลาดกระทันหัน

🌟สนใจติดตั้งระบบ Microsoft Power BI สนใจคอร์เรียนรู้ Power BI ติดต่อได้ที่

Inbox Now!

โทร. 062-6198619

Line : @Bigwork

E-mail : marketing@bigworkthailand.com

-----------------------------------------------------------

https://bigworkthailand.com/

Youtube : Bigwork official

Facebook : Bigwork Co., Ltd.☑

Sapan Sung, Bangkok Thailand.

 

บล็อกที่เกี่ยวข้อง


หากคุณกำลังมองหาระบบ ERP เพื่อการบริหารด้านธุรกิจและการวางแผนทรัพยากรต่างๆ ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพที่สูงสุด เรามีบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางเทคนิคครบวงจร ทั้งงานด้าน Implement และ Support เพื่อช่วยพัฒนาและบริหารด้านธุรกิจของท่านให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด