IT Solution

Views : 4241
IT Solution

IT Solution

เรามีความเชี่ยวชาญด้าน IT solution ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็น การวางโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ ให้คำปรึกษาและวางแผนด้านการวางระบบเน็ตเวิร์คใหม่หรือระบบเดิมที่ลูกค้ามีอยู่ ด้านระบบสำรองข้อมูล ด้านระบบ security system เป็นต้น

ข้อดีของ Microsoft Dynamics 365 Business Central (หรือ Microsoft Dynamics NAV) ช่วยให้ผู้บริหารมองเห็นภาพรวมของธุรกิจ สามารถเชื่อมโยงการทำงานแต่ละส่วนงานเข้าด้วยกัน ซึ่งช่วยลดความซ้ำซ้อนสำหรับกระบวนการทำงานที่ยังมีความคาบเกี่ยวกัน และสามารถมองเห็นภาพรวมของการทำงานทั้งองค์กร ทำให้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้มากที่สุด ตอบโจทย์การบริหาร Supply Chain ตั้งแต่การซื้อ (Purchasing) การขายสินค้า (Sales & Marketing) จัดการด้านคลังสินค้า(Warehousing) และด้านการขนส่ง(Logistics) สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางธุรกิจอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี กำหนดเป้าหมายทางการตลาดได้ทันที นอกจากนี้ยังมี Solutions ในการควบคุมต้นทุน(Cost) การผลิต (Manufacturing) วางแผนการผลิต จนเสร็จสิ้นขบวนการผลิต ทำให้ดูข้อมูลและรายงานการผลิตได้ถูกต้อง ด้านบัญชี-การเงิน (Financial) รวมถึงการออกงบและรายงาน (Report) สามารถดูรายงานได้หลายมิติ

Backup System

สำรองทุกข้อมูลสำคัญ ในองค์กรคุณ

Network

สร้างการเชื่อมโยงภายใน ของคุณให้มีประสิทธภาพ

Security

ปกป้องคุณให้ปลอดภัย 24 ชั่วโมง

IT Support

แก้ไข ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตลอดจน Software และ Hardware

MA Support

เมื่อลูกค้ามีปัญหาในการใช้โปรเเกรม Bigwork จะเข้าไปช่วยเหลือทันที

ปัจจุบันมีบริษัทธุรกิจด้านการให้บริการด้าน IT Solution แบบครบวงจรเกิดขึ้นมามากมาย ซึ่งแทบทุกองค์กรธุรกิจรวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐจำเป็นที่จะต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ ความรู้ความชำนาญด้านการวางระบบไอทีจากบริษัทผู้ให้บริการเหล่านี้ เพื่อให้องค์กรมีระบบไอทีที่มีประสิทธิภาพใช้งาน ตั้งแต่งานด้านการวางระบบ Server ระบบ Network บริการด้านเว็บไซต์โดเมนเนม บริการ Colocation ไปจนถึงบริการที่สอดคล้องกับการจัดเก็บข้อมูลยุคใหม่อย่าง Cloud Services ต่าง ๆ ซึ่งการจะเลือกบริษัทผู้ให้บริการรายไหนมาดูแลจัดการเรื่องนี้ให้ สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือ ลูกค้าจะต้องรู้ถึงมาตรฐานและข้อจำกัดในการให้บริการของบริษัทผู้ให้บริการนั้น ๆ

หากคุณกำลังมองหาระบบ ERP เพื่อการบริหารด้านธุรกิจและการวางแผนทรัพยากรต่างๆ ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพที่สูงสุด เรามีบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางเทคนิคครบวงจร ทั้งงานด้าน Implement และ Support เพื่อช่วยพัฒนาและบริหารด้านธุรกิจของท่านให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด