Jet Reports

Views : 7277
Jet Reports

Jet Reports

Jet Reports สามารถดึงข้อมูลในเชิงปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางบัญชี
การเงิน สต็อกสินค้า ต้นทุนตามที่คุณต้องการในรูปแบบที่คุณคิดว่าใช่

Jet report ไม่ใช่แค่ “การเขียนรายงาน” ที่เป็นหนึ่งในตัวเสริมที่ทำงานร่วมกับ Dynamics ERP เท่านั้น แต่ Jet report นั้นเป็นการเขียนรายงานส่วนเสริมที่สร้างมาโดยเฉพาะให้กับ Dynamics ERP เพราะทีม Jet Report นั้นทำงานโดยตรงกับ Microsoft ไม่ใช่แค่ทำงานร่วมกับ Dynamics ERP ได้อย่างแยบยลเท่านั้น สำหรับฐานข้อมูลอื่นๆ เช่น Microsoft SQL Server สามารถใช้งานได้ดีไม่แพ้กัน
Jet Reports
Jet Reports
ปลดปล่อยตัวคุณจากที่ทำงานโดยการได้รับข้อมูลทางธุรกิจตาม ที่คุณต้องการได้อย่างแม่นยำ ณ ที่ไหน เมื่อไรก็ได้ที่คุณต้องการ เข้าถึงข้อมูลรายงานผ่านเว็บไซต์หรือโทรศัพท์มือถือ

หากคุณกำลังมองหาระบบ ERP เพื่อการบริหารด้านธุรกิจและการวางแผนทรัพยากรต่างๆ ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพที่สูงสุด เรามีบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางเทคนิคครบวงจร ทั้งงานด้าน Implement และ Support เพื่อช่วยพัฒนาและบริหารด้านธุรกิจของท่านให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด