5 ข้อ ก่อน/หลัง แก้ไขปัญหาด้วยการทำงานบน ERP | Before/After

Views : 2832
5 ข้อ ก่อน/หลัง แก้ไขปัญหาด้วยการทำงานบน ERP | Before/After

5 ข้อ ก่อน/หลัง แก้ไขปัญหาด้วยการทำงานบน ERP | Before/After

        Microsoft dynamics 365 business central ระบบ ERP ที่ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจได้ง่ายขึ้นด้วยข้อมูลเชิงวิเคราะห์หลายมุมมองอย่างครบถ้วน จากศูนย์กลางการทำงานของระบบ จะเชื่อมโยงไปทุกแผนกทั้ง Sale, Purchase, Service, Operation, และ Accounting & Finance ทำงานร่วมกันบนระบบเดียวกัน จึงลดความผิดพลาด ลดความซ้ำซ้อน ลดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบการทำงานอัตโนมัติ


        แต่ก่อนทที่ที่จะมีระบบ ERP ไปใช้งาน Bigwork ขอยกตัวอย่าง 5 ข้อ ก่อน/หลัง มีระบบ ERP D365BC ว่าจะเป็นอย่างไรมาเพื่อให้ทุกท่านพิจารณา ศึกษาระบบ D365BC ว่าจะสามารถช่วย ลดต้นทุน ลดเวลา เพิ่มยอดผลิต ยอดรายรับ ยอดขาย เพิ่มขึ้นได้อย่างไร

 

5 ข้อ ก่อน/หลัง แก้ไขปัญหาด้วยการทำงานบน ERP

 

1)   ก่อนใช้ :  ขาดความเชื่อมโยงข้อมูลภายในองค์กร เกิดการทำงานซ้ำซ้อน

     หลังใช้ :  ทุกฝ่ายทำงานร่วมกันบนระบบ สามารถดึงข้อมูลเพื่อทำงานส่วนต่อไปได้


2)   ก่อนใช้ :  ดึงรายการสินค้าด้วยการบันทึก Manual บางครั้งทำให้ได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน

     หลังใช้ :  บันทึกรายการสินค้าในระบบ สามารถดึงข้อมูลรายการสินค้าเมื่อต้องการได้ทันที


3)   ก่อนใช้ :  ใช้ระยะเวลานานในการเตรียมข้อมูลยอดขายสินค้า เพื่อเตรียมทำการวางแผนทางการตลาด

      หลังใช้ :  ในระบบเก็บข้อมูลการสั่งซื้อ ยอดสินค้าขายดี-สินค้าค้าง Stock สามารถเรียกดูข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึกนำข้อมูลออกมาทำการตลาดได้ทุกเวลา


4)   ก่อนใช้ :  เกิดปัญหาสินค้าไม่เพียงพอ ใช้เวลาค้นหาข้อมูลซัพพลายเออร์เจ้าอื่นเปรียบเทียบ

      หลังใช้ :  ดึงข้อมูลของซัพพลายเออร์ที่ต้องการ เปรียบเทียบราคาขายเดิม เพื่อตรวจสอบราคาในปัจจุบันได้ทันที


5)   ก่อนใช้ :  ไม่ทราบยอดรับ-จ่าย ที่เป็นปัจจุบัน ทำให้เกิดการคำนวณรายได้ผิดพลาด

      หลังใช้ :  เก็บข้อมูลรายรับจ่ายบนระบบ สามารถทราบรายได้ เพื่อเพิ่มการต่อยอดธุรกิจคุณ

 
ทั้ง 5 ข้อทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นเพียงการยกตัวอย่างปัญหาทั่วไปที่เราพบเจอมากที่สุด ตอนนี้เราก็พร้อมเป็นที่ปรึกษาให้กับทุกธุรกิจ ที่ต้องการหมดปัญหาจุกจิกกวนใจ 


BIGWORK ผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจาก Microsoft ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ Business Solution ด้านการวางระบบ ERP Microsoft Dynamics NAV ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการด้านธุรกิจและการวางแผนทรัพยากรต่าง ๆ ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งผลักดันให้พนักงานทุกคนต้องมีผลงานที่ดีที่สุด


ดังนั้นจึงให้ความสำคัญในการอบรมพนักงานให้มีความรู้ในตัวผลิตภัณฑ์ พัฒนาทักษะเชิงวิเคราะห์ การประยุกต์เพื่อช่วยในการวางระบบ และแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้อย่าง “ตรงจุด” รวมถึงการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการ เป็นปณิธานการสร้างวัฒนธรรมองค์กรปณิธานการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อ "สร้างความเป็นเลิศในงานบริการ" 


ปรับเปลี่ยนเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ การเติบโตธุรกิจอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 

BIGWORK ผู้ให้บริการติดตั้งระบบ ERP Microsoft Dynamics 365 
Business Central 
ติดต่อสอบถาม ปรึกษาการนำเข้าระบบ ERP ฟรี ได้ที่
Line : @BIGWORK

โทร. 062-6198619

Facebook : Bigwork Co., Ltd.

E-mail : marketing@bigworkthailand.com

https://bigworkthailand.com/

บล็อกที่เกี่ยวข้อง


หากคุณกำลังมองหาระบบ ERP เพื่อการบริหารด้านธุรกิจและการวางแผนทรัพยากรต่างๆ ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพที่สูงสุด เรามีบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางเทคนิคครบวงจร ทั้งงานด้าน Implement และ Support เพื่อช่วยพัฒนาและบริหารด้านธุรกิจของท่านให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด