What is Microsoft Dynamics 365 Business Central

Views : 1166
What is Microsoft Dynamics 365 Business Central

What is Microsoft Dynamics 365 Business Central

Microsoft Dynamics 365 Business Central คืออะไร?

Microsoft Dynamics 365 Business Central เป็นระบบ ERP ที่ถูกพัฒนามาจาก Dynamics NAV จาก ระบบที่ทำงานร่วมกับ Microsoft Office ง่ายต่อการใช้งานรองรับทั้ง ERP on premise ,ERP cloud และสามารถทำงาน หรือติดตามงานผ่าน web ,mobile บุคคลากรในองค์กรจึงสามารถ จัดการงานได้ทุกที่ทุกเวลา แม้จะต้องเจอกับสถานการณ์ ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการที่พนักงานต้องทำงานภายในบริษัท ปรับเปลี่ยนให้พนักงานทำงานภายในที่พักอาศัยของตนเอง หรือที่เรียกว่า การทำงานแบบ “Work from home” ก็สามารถดำเนินงานผ่านระบบได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

Microsoft Dynamics 365 Business Central


Microsoft Dynamics 365 ตอบโจทย์การบริหาร Supply Chain ตั้งแต่การซื้อ (Purchasing) การขายสินค้า (Sales & Marketing) จัดการด้านคลังสินค้า(Warehousing) และด้านการขนส่ง(Logistics) สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือที่จะใช้วิเคราะห์ทางธุรกิจอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี สามารถกำหนดเป้าหมายทางการตลาดได้ทันที

ปัจจุบัน Microsoft Dynamics 365 มีการติดตั้งใช้งานกว่า 140,000 รายทั่วโลก Microsoft Dynamics 365 เป็นโซลูชันที่ยืดหยุ่นอย่างยิ่งสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของภูมิภาคอุตสาหกรรมและลูกค้ารายบุคคลได้อย่างง่ายดาย

ERP ย่อมากจาก (Enterprise Resource Planning)

ERP คือ ระบบวางแผนบริหารการจัดการฐานข้อมูลองค์กร ระบบที่ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจได้ง่ายขึ้นด้วยข้อมูลเชิงวิเคราะห์หลายมุมมองอย่างครบถ้วน จากศูนย์กลางการทำงานของระบบ จะเชื่อมโยงไปทุกแผนกทั้ง Sale, Purchase, Service, Operation, และ Accounting   & Finance ทำงานร่วมกันบนระบบเดียวกัน เพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบการทำงานอัตโนมัติ จึงลดความผิดพลาด ลดการทำงานซ้ำซ้อน ที่ก่อให้เกิดการเสียเวลา ในการดำเนินงานอื่น ๆ

ประโยชน์ของระบบ ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central

Dynamics 365 Business Central ซอฟต์แวร์ erp จาก Microsoft ระบบบริหารจัดการการใช้ทรัพยากร เครื่องมือ เครื่องจักร สาธารณูปโภคต่างๆ อย่างคุ้มค่าเพื่อเพิ่มผลกำไร เป็น single platform ที่เชื่อมโยงการทำงานของแต่ละแผนกเข้าด้วยกันผ่านแต่ละ Module แบบ Real Time ทราบผลได้ทันที

อีกทั้งยังช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจได้ง่ายขึ้นด้วยข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ของระบบจะเชื่อมโยงไปทุกแผนกทั้ง Sale, Purchase, Service, Finance ทุกแผนกทำงานร่วมกันบนระบบเดียวกัน ข้อมูลเดียวกัน จึงลดความผิดพลาด ลดความซ้ำซ้อน ลดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบการทำงานอัตโนมัติ รองรับ หลากหลายธุรกิจ

เป็นตัวช่วยให้ผู้บริหารมองเห็นภาพรวมของธุรกิจ สามารถเชื่อมโยงการทำงานแต่ละส่วนงานเข้าด้วยกัน ซึ่งช่วยลดความซ้ำซ้อนสำหรับกระบวนการทำงาน ที่ยังมีความคาบเกี่ยวกัน และสามารถมองเห็นภาพรวมของการทำงานทั้งองค์กร ทำให้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้มากที่สุด

Dynamics 365 Business Central ประกอบไปด้วย Module ต่าง ๆ ในการทำงาน ประกอบด้วย

1. Financial Management

ผสานรวมการเงินเข้ากับกระบวนการทางธุรกิจหลัก และปรับการทำงานให้เป็นแบบอัตโนมัติ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน รองรับรูปแบบธุรกิจที่กำลังพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพทางการเงินสูงสุด ไม่ต้องกังวลเรื่อง audit ทำงานร่วมกันกับฝ่ายอื่นได้ สามารถปิดบัญชีและดูงบต่าง ๆ รองรับระบบรายงานภาษี

 

2. Sales & Marketing

ทำงานบนแพลตฟอร์มที่ทำให้คุณลดเวลาการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการออกใบเสนอราคา ดึงรายชื่อลูกค้าประจำเดือน ไปจนถึงรับเงินจากลูกค้า ด้วยการทำงานบนระบบเดียวกันทำให้สามารถทำให้ ฝ่ายขาย และ บัญชี ทำงานร่วมกันได้โดยสะวดก และรวดเร็ว ลดความผิดพลาดของข้อมูลบนหน้าใบเสร็จเมื่อส่งไปยังลูกค้า รวมไปถึงเครื่องมือสำหรับจัดการกับลูกค้าที่มีที่อยู่จัดส่งหลาย Invoice รวมถึงการจัดส่ง E-Mail ให้กับลูกค้าอีกด้วย

3. Purchasing

สามารถคาดการณ์ ควบคุมปริมาณ Order จากการสั่งซื้อ มีฟังก์ชั่นในการจัดการบริหารคลังสินค้า (Reorder Point) และสามารถสร้างใบสั่งซื้อจากใบสั่งขายแบบอัตโนมัติ

4. Inventory management

บริหารจัดการสินค้าคงคลัง เพื่อให้สามารถวางแผนเพื่อกำหนดปริมาณสินค้าคงคลังกำหนดแนวทางการจัดการสินค้า Dead Stock ลดความผิดพลาดการคำนวณต้นทุนสินค้า เพิ่มผลกำไรที่มากขึ้น และจัดสรรพื้นที่เพื่อใช้ในการจัดเก็บสินค้าได้อย่างเหมาะสม

5. Manufacturing

เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการผลิต เพิ่มผลผลิตจัดเก็บข้อมูลได้อย่างปลอดภัยลดความซ้ำซ้อนและกระบวนการอัตโนมัติ ช่วยปรับปรุงซัพพลายเชน คลังสินค้า การขนส่ง และการจัดการสินค้าคงคลัง 

คุณพร้อมกับการทำงาน บริหารจัดการ ด้วยระบบ ERP แล้วหรือยัง ?

 

ช่วยให้ผู้บริหารมองเห็นภาพรวมของธุรกิจ สามารถเชื่อมโยงการทำงานแต่ละส่วนงานเข้าด้วยกัน ซึ่งช่วยลดความซ้ำซ้อนสำหรับกระบวนการทำงานที่ยังมีความคาบเกี่ยวกัน

 

สามารถมองเห็นภาพรวมของการทำงานทั้งองค์กร ทำให้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้มากที่สุด ตอบโจทย์การบริหาร Supply Chain ตั้งแต่การซื้อ (Purchasing) การขายสินค้า (Sales & Marketing) จัดการด้านคลังสินค้า(Warehousing) และด้านการขนส่ง(Logistics) เชื่อมต่อกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางธุรกิจอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี

 

กำหนดเป้าหมายทางการตลาดได้ทันที นอกจากนี้ยังมี Solutions ในการควบคุมต้นทุน(Cost) การผลิต (Manufacturing) วางแผนการผลิต จนเสร็จสิ้นขบวนการผลิต ทำให้ดูข้อมูลและรายงานการผลิตได้ถูกต้อง ด้านบัญชี-การเงิน (Financial) รวมถึงการออกงบและรายงาน (Report) สามารถดูรายงานได้หลายมิติ

 

Microsoft Dynamics 365 Business Central สามารถใช้ในธุรกิจแบบใดได้บ้าง?

      ระบบ ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central สามารถใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรมใดก็ได้ เพื่อช่วยให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในเรื่องของการจัดการทรัพยากรในองค์กร จัดการบัญชี ยอดขาย การสั่งซื้อ การจัดการด้านการผลิต จัดการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก ช่วยเหลือกิจกรรมประจำวันในการจัดการโครงการ ติดตามการปฏิบัติตาม แนวทางปฏิบัติ และจัดการกับความซับซ้อนในแต่ละวันที่มาพร้อมกับการวิเคราะห์และคาดการณ์สำหรับการดำเนินงานธุรกิจ

        หลากหลายธุรกิจ กิจการ ที่เลือกใช้ระบบ ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central เช่น


 • การผลิต Manufacturing
 • การก่อสร้าง Construction
 • ธุรกิจซื้อมาขายไป Trading
 • อุตสาหกรรมเหมือง Mine
 • ธุรกิจขนส่ง Logistic
 • ธุรกิจประกันภัย Insurance
 • ระบบการศึกษา Education
 • ยานยนต์ Automotive
 • การดูแลสุขภาพและการบริการ Healthcare and Hospitality
 • ระบบบัญชีการเงิน Financial Accounting

 • การบริหารโครงการ Project Management

ปรับเปลี่ยนเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ การเติบโตธุรกิจอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 

BIGWORK ผู้ให้บริการติดตั้งระบบ ERP
 Microsoft Dynamics 365 Business Central 
ติดต่อสอบถาม ปรึกษาการนำเข้าระบบ ERP ฟรี ได้ที่
Line : @BIGWORK

โทร. 062-6198619

Facebook : Bigwork Co., Ltd.

E-mail : marketing@bigworkthailand.com

https://bigworkthailand.com/

Youtube : Bigwork officialhttps://bigworkthailand.com/product/microsoft-dynamics-365-business-central

บล็อกที่เกี่ยวข้อง


หากคุณกำลังมองหาระบบ ERP เพื่อการบริหารด้านธุรกิจและการวางแผนทรัพยากรต่างๆ ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพที่สูงสุด เรามีบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางเทคนิคครบวงจร ทั้งงานด้าน Implement และ Support เพื่อช่วยพัฒนาและบริหารด้านธุรกิจของท่านให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด