What is Microsoft Dynamics 365 Business Central

Views : 7652
What is Microsoft Dynamics 365 Business Central

What is Microsoft Dynamics 365 Business Central

Microsoft Dynamics 365 BusinessCentral  คืออะไร

         Microsoft Dynamics 365 Business Central เป็นระบบ ERP ที่ถูกพัฒนามาจาก Dynamics NAV จาก
ระบบที่ทำงานร่วมกับ
 Microsoft Office สะดวกต่อการใช้งานของบุคคลทั่วไป

         เป็นระบบ Software ERP (Enterprise Resource Planning) จาก Microsoft เครื่องมือการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากร
เครื่องมือ เครื่องจักร สาธารณูปโภคต่าง ๆ อย่างคุ้มค่าเพื่อเพิ่มผลกำไร  เป็น S
ingle Platform ที่เชื่อมโยงการทำงานของแต่ละแผนก
เข้าด้วยกันผ่านแต่ละ Module แบบ Real Time ทราบผลได้ทันที

Microsoft Dynamics 365 Business Central  รองรับหลากหลายธุรกิจ  ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจซื้อมาขายไป  ขายส่ง ขายปลีก วัสดุก่อสร้าง
         ธุรกิจบริการ กฎหมาย ขนส่ง ให้เช่าเครื่องจักร หากองค์กรของคุณต้องการเติบโตแบบก้าวกระโดด ต้องการต่อยอดธุรกิจ คุณจะ
ทำสำเร็จได้ย่อมต้องมีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ  กระชับ  ลดการใช้ทรัพยากรทุกอย่าง  เพื่อลดต้นทุนที่ช่วยให้คุณแข่งขันได้อย่าง
“เป็นต่อ” เร็วกว่า บริหารจัดการดีกว่า

          นอกจากนี้ยังมี Solutions ในการควบคุมต้นทุน (Cost) การผลิต (Manufacturing) วางแผนการผลิต จนเสร็จสิ้นขบวนการผลิต
ทำให้ดูข้อมูลและรายงานการผลิตได้ถูกต้อง ด้านบัญชี-การเงิน (
Financial) รวมถึงการออกงบและรายงาน (Report) สามารถดูรายงานได้
หลายมิติ

 

Feature Dynamics 365 Business Central 


Financial Management 
การจัดการทางการเงิน

       ช่วยให้จัดการการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงบัญชีแยกประเภททั่วไป บัญชีเจ้าหนี้ กระแสเงินสด ดำเนิน
การกระทบยอดธนาคาร และสร้างรายงานทางการเงินได้สะดวกกว่าเคย
 

Sales and Customer Service การขายและการบริการลูกค้า

       พัฒนากระบวนการสร้างรายได้ให้กับองค์กร สร้างโอกาสการขาย ปรับปรุงการโต้ตอบกับลูกค้าด้วยเครื่องมือ
สำหรับจัดการใบสั่งขาย ใบเสนอราคา และการออกใบแจ้งหนี้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถให้บริการลูกค้าที่เป็นเลิศได้ด้วย
การติดตามการโต้ตอบของลูกค้าและกรณีการช่วยเหลือในที่เดียว


Project Service การจัดการโครงการ

       ระบบบริหารจัดการโครงการ ที่ช่วยให้วางแผนงานโครงการได้สอดคล้องกับทรัพยากร และงบประมาณติดตาม
ต้นทุนโครงการตั้งค่า จัดสรรทรัพยากร รองรับการกำหนด ปรับปรุงตารางเวลา


Supply Chain Management  การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

       ปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานด้วยเครื่องมือสำหรับการจัดซื้อ การจัดการสินค้าคงคลัง และการประมวลผลคำสั่งซื้อ
เพิ่มประสิทธิภาพระดับสินค้าคงคลัง ลดเวลาในการผลิต และควบคุมกระบวนการจัดซื้อ


Business Intelligence and Reporting ระบบธุรกิจอัจฉริยะและการรายงาน

       ใช้ประโยชน์จากข้อมูลอัจฉริยะ และการวิเคราะห์ เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับข้อมูลธุรกิจของคุณ
สร้างรายงานแดชบอร์ดที่กำหนดเอง เพื่อตรวจสอบตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI)


Integration and Customization

       Business Central ทำงานร่วมกับแอปพลิเคชั่น Microsoft เช่น Office 365, Power BI และ อื่นๆ ได้อย่าง
ราบรื่น ช่วยให้คุณปรับแต่งโซลูชันให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะของคุณได้


Mobile Access การเข้าถึงผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่

       เข้าถึงข้อมูลธุรกิจของคุณ และดำเนินงานได้ทุกที่โดยใช้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น Mobile phone, Tablet
เพื่อให้มั่นใจว่าทีมของคุณยังคงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้อยู่ในสถานการณ์ WFH หรือ ในขณะ On Site ลูกค้า


รองรับรูปแบบ ERP on premise และ ERP cloud