What is Microsoft Dynamics 365 Business Central

Views : 3918
What is Microsoft Dynamics 365 Business Central

What is Microsoft Dynamics 365 Business Central

Microsoft Dynamics 365 Business Central คืออะไร?
Microsoft Dynamics 365 Business Central เป็นระบบ ERP ที่ถูกพัฒนามาจาก Dynamics NAV จาก ระบบที่ทำงานร่วมกับ Microsoft Office สะดวกต่อการใช้งานของบุคคลทั่วไป


รองรับรูปแบบ ERP on premise และ ERP cloud เพิ่มประสิทธิ์ภาพ ด้วยการทำงานผ่านระบบกลาง บันทึกข้อมูลลงแพลตฟอร์ม ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกันสาารถดึงข้อมูลมาใช้ได้โดยถูกกำหนดสิทธิ์การ เข้าถึงส่วนงานเรียบร้อยแล้ว ลดปัญหาข้อมูลตกหล่นด้วยระบบเตือน error หากใส่ข้อมูลตกหล่น ระบบจะทำการขึ้น error เพื่อย้อนไปอีก ครั้งทำการแก้ไข หรือให้คุณได้ตรวจสอบข้อความบนเอกสาร ก่อนสั่งพิมพ์สามารถทำงาน หรือติดตามงานผ่าน
web ,mobile บุคคลากรในองค์กรจึงสามารถจัดการงานได้ทุกที่ทุกเวลา แม้จะต้องเจอกับสถานการณ์ ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการที่พนักงานต้องทำงานภายในบริษัท ปรับเปลี่ยนให้พนักงานทำงานภายในที่พักอาศัยของตนเอง หรือที่เรียกว่า การทำงานแบบ  “Work from home” ก็สามารถดำเนินงานผ่านระบบได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ


Dynamics 365 BC ครอบคลุมการทำงานกว่าที่เคย

เป็นระบบวางแผนบริหารการจัดการฐานข้อมูลองค์กร สร้างการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ บันทึกข้อมูลผ่านระบบกลาง ผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้ทันทีที่มีการถูกบันทึกลงไป ลดการตกหล่นของข้อมูลด้วยการระบุเงื่อนไขบันทึกข้อมูล

ทำงาน หรือติดตามงานผ่าน web ,mobile บุคคลากรในองค์กรจึงสามารถจัดการงานได้ทุกที่ทุกเวลา แม้จะต้องเจอกับสถานการณ์ ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการที่พนักงานต้องทำงานภายในบริษัท ปรับเปลี่ยนให้พนักงานทำงานภายในที่พักอาศัยของตนเอง หรือที่เรียกว่า การทำงานแบบ  “Work from home” ก็สามารถดำเนินงานผ่านระบบได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และได้รับข้อมูลแบบ Real-Time ทำให้ธุรกิจทันเหตุการณ์ได้ทุกสถานการณ์

 

Microsoft Dynamics 365 Business Central


Microsoft Dynamics 365 ตอบโจทย์การบริหาร Supply Chain ตั้งแต่การซื้อ (Purchasing) การขายสินค้า (Sales & Marketing) จัดการด้านคลังสินค้า(Warehousing) และด้านการขนส่ง(Logistics) สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือที่จะใช้วิเคราะห์ทางธุรกิจอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี สามารถกำหนดเป้าหมายทางการตลาดได้ทันที

นอกจากนี้ Microsoft Dynamics 365 ยังมี Solutions ในการควบคุมต้นทุน(Cost) การผลิต (Manufacturing) วางแผนการผลิต จนเสร็จสิ้นขบวนการผลิต ทำให้ดูข้อมูลและรายงานการผลิตได้ถูกต้อง ด้านบัญชี-การเงิน (Financial) รวมถึงการออกงบและรายงาน (Report) สามารถดูรายงานได้หลายมิติ


ปัจจุบัน Microsoft Dynamics 365 มีการติดตั้งใช้งานกว่า 140,000 รายทั่วโลก Microsoft Dynamics 365 เป็นโซลูชันที่ยืดหยุ่นอย่างยิ่งสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของภูมิภาคอุตสาหกรรมและลูกค้ารายบุคคลได้โดยง่าย

ERP (การวางแผนทรัพยากรองค์กร)

เป็นระบบวางแผนบริหารการจัดการฐานข้อมูลองค์กร ระบบที่ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจได้ง่ายขึ้นด้วยข้อมูลเชิงวิเคราะห์หลายมุมมองอย่างครบถ้วน จากศูนย์กลางการทำงานของระบบ จะเชื่อมโยงไปทุกแผนกทั้ง Sale, Purchase, Service, Operation, และ Accounting   & Finance ทำงานร่วมกันบนระบบเดียวกัน เพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบการทำงานอัตโนมัติ จึงลดความผิดพลาด ลดการทำงานซ้ำซ้อน ที่ก่อให้เกิดการเสียเวลาในการดำเนินงานอื่นๆ


ประโยชน์ของระบบ 
ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central

Microsoft Dynamics 365 Business Central (หรือ Microsoft Dynamics NAV) ช่วยให้ผู้บริหารมองเห็นภาพรวมของธุรกิจ สามารถเชื่อมโยงการทำงานแต่ละส่วนงานเข้าด้วยกัน ซึ่งช่วยลดความซ้ำซ้อนสำหรับกระบวนการทำงานที่ยังมีความคาบเกี่ยวกัน และสามารถมองเห็นภาพรวมของการทำงานทั้งองค์กร ทำให้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้มากที่สุด ตอบโจทย์การบริหาร Supply Chain ตั้งแต่การซื้อ (Purchasing) การขายสินค้า (Sales & Marketing) จัดการด้านคลังสินค้า(Warehousing) และด้านการขนส่ง(Logistics) สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางธุรกิจอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี กำหนดเป้าหมายทางการตลาดได้ทันที นอกจากนี้ยังมี Solutions ในการควบคุมต้นทุน(Cost) การผลิต (Manufacturing) วางแผนการผลิต จนเสร็จสิ้นขบวนการผลิต ทำให้ดูข้อมูลและรายงานการผลิตได้ถูกต้อง ด้านบัญชี-การเงิน (Financial) รวมถึงการออกงบและรายงาน (Report) สามารถดูรายงานได้หลายมิติ

Dynamics 365 Business Central ขอให้คุณประโยชน์ ต่างๆ

1. จัดการการเงิน

รวมระบบการเงินเข้ากับระบบจัดการทรัพยากรหลักและปรับการทำงานให้แบบอัตโนมัติ เวิร์กโฟลว์ประสิทธิภาพการทำงานรองรับรูปแบบธุรกิจที่กำลังจะพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพทางการเงินสูงสุด ซึ่งจะทำให้ดีที่สุดเรื่องกับฝ่ายอื่นสามารถปิดบัญชีได้และดูข้อความ ต่าง ๆ ต่าง ๆต่างภาษีต่าง ๆ ที่มีรายงาน

 

2. การขายและการตลาด

การทำงานบนแพลตฟอร์มที่ทำให้คุณเสียเวลาในการทำงานเหล่านี้นอกจากใบเสนอราคา ดึงรายชื่อลูกค้าประจำเดือนมาขอรับลูกค้าด้วยการทำงานบนระบบเดียวกันทำให้ด้านล่างของฝ่ายขายและบัญชีของภาคสมาชิกกลุ่มสะวาดก คัดลอกตัวอย่างข้อมูลบนหน้าบาร์โค้ดเมื่อส่งไปยังลูกค้าจะได้รับเครื่องมือสำหรับความท้าทายที่มีที่อยู่จัดส่งใบกำกับสินค้าหลายใบก่อนที่จะส่งอีเมล์จากลูกค้าคนอื่นด้วย

3. การคัม

สามารถกำหนดปริมาณการสั่งซื้อจากความต้องการที่จำเป็นสำหรับการบริหาร (จุดสั่งซื้อใหม่) และทำใบสั่งซื้อจากใบสั่งขายแบบอัตโนมัติ

4. จัดการสินค้าคงคลัง

ปรับขนาดสินค้าคงคลัง ทำตามการวางแผนเพื่อกำหนดปริมาณสินค้าคงคลัง กำหนดให้กำหนดวิธีจัดการสินค้าDead Stock ลดความผิดพลาด และเรียกคืนต้นทุนสินค้าเพิ่มที่มากขึ้นให้กับทุก ๆ พื้นที่ที่ต้องการในการรวบรวมสินค้าได้อย่างเหมาะสม

5. การผลิต

ความสามารถในการผลิตช่วยเพิ่มปริมาณให้กับผู้ที่ต้องสำรองซ้ำซ้อนและกระบวนการอัตโนมัติ ความล้มเหลวของมาตรฐานเชน ผู้บริหารการขนส่งและการจัดการสินค้าคงคลัง 

คุณพร้อมกับการทำงาน บริหารจัดการ ด้วยระบบ ERP แล้วหรือยัง

 ช่วยให้ผู้บริหารมองเห็นภาพรวมของธุรกิจ สามารถเชื่อมโยงการทำงานแต่ละส่วนงานเข้าด้วยกัน ซึ่งช่วยลดความซ้ำซ้อนสำหรับกระบวนการทำงานที่ยังมีความคาบเกี่ยวกัน


สามารถมองเห็นภาพรวมของการทำงานทั้งองค์กร ทำให้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้มากที่สุด ตอบโจทย์การบริหาร Supply Chain ตั้งแต่การซื้อ (Purchasing) การขายสินค้า (Sales & Marketing) จัดการด้านคลังสินค้า(Warehousing) และด้านการขนส่ง(Logistics) เชื่อมต่อกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางธุรกิจอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี

กำหนดเป้าหมายทางการตลาดได้ทันที นอกจากนี้ยังมี Solutions ในการควบคุมต้นทุน(Cost) การผลิต (Manufacturing) วางแผนการผลิต จนเสร็จสิ้นขบวนการผลิต ทำให้ดูข้อมูลและรายงานการผลิตได้ถูกต้อง ด้านบัญชี-การเงิน (Financial) รวมถึงการออกงบและรายงาน (Report) สามารถดูรายงานได้หลายมิติ
 

Microsoft Dynamics 365 Business Central สามารถใช้ในธุรกิจแบบใดได้บ้าง?

          ระบบ ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central สามารถใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรมใดก็ได้ เพื่อช่วยให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในเรื่องของการจัดการทรัพยากรในองค์กร จัดการบัญชี ยอดขาย การสั่งซื้อ การจัดการด้านการผลิต จัดการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก ช่วยเหลือกิจกรรมประจำวันในการจัดการโครงการ ติดตามการปฏิบัติตาม แนวทางปฏิบัติ และจัดการกับความซับซ้อนในแต่ละวันที่มาพร้อมกับการวิเคราะห์และคาดการณ์สำหรับการดำเนินงานธุรกิจ

หลากหลายธุรกิจ กิจการ ที่เลือกใช้ระบบ ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central เช่น

 

  • อุตสาหกรรมการผลิต Manufacturing
  • ธุรกิจซื้อมาขายไป Trading
  • อุตสาหกรรมเหมือง Mine
  • ธุรกิจขนส่ง Logistic
  • ธุรกิจประกันภัย Insurance
  • ระบบการศึกษา Education
  • ยานยนต์ Automotive
  • การก่อสร้าง Construction

  • การดูแลสุขภาพและการบริการ Healthcare and Hospitality

  • การบริหารโครงการ Project Management