รูปแบบการทำงาน D365BC on premise and on cloud

Views : 264
รูปแบบการทำงาน D365BC on premise and on cloud

รูปแบบการทำงาน D365BC on premise and on cloud

รูปแบบการทำงาน และจัดเก็บข้อมูล ERP "ERP ON CLOUD" และ "ERP ON PREMISE"

Microsoft Dynamics 365 Business Central เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์การจัดการธุรกิจที่ช่วยให้องค์กรปรับปรุงและทำให้กระบวนการทางธุรกิจหลักของตนเป็นแบบอัตโนมัติ เช่น การเงิน ทรัพยากรบุคคล การจัดการสินค้าคงคลัง และอื่นๆ ระบบ ERP สามารถปรับใช้ได้ทั้งภายในองค์กร ห รือในระบบคลาวด์ และตัวเลือกระหว่างตัวเลือกการใช้งานเหล่านี้เกี่ยวข้องกับข้อควรพิจารณาหลายประการ

 

 

การเลือกระบบ ERP แบบ on premise หรือ on cloud มีทั้งข้อได้เปรียบ และข้อเสียเปรียบในแต่ละรูปแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการ สภาพแวดล้อมของธุรกิจ คุณต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบเพื่อการเลือกที่เหมาะสม กับองค์กรของคุณ

 

ต่อไปนี้จะเป็นข้อมูลบางส่วนที่แสดงข้อเปรียบเทียบทั้ง 2 แบบ และข้อดีที่ต่างกันออกไป เพื่อเป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจ

 

เปรียบเทียบความแตกต่างของรูปแบบ ERP on premise และ on cloud

 


สถานที่จัดเก็บข้อมูล

On Premise :   องค์กรต้องทำการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ข้อมูล ในพื้นที่จัดเก็บฮาร์ดแวร์เซิร์ฟเวอร์ขององค์กร
                    ทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร


On Cloud :      ให้บริการในรูปแบบซอฟต์แวร์ (SaaS) โฮสต์บนโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ ของผู้ให้บริการ 
                    Cloud (เช่น Microsoft Azure, AWS หรือ Cloudของผู้จำหน่าย ERP เฉพาะทาง)


 

การดูแลรักษา
On Premise :   องค์กรมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหา บำรุงรักษาอุปกรณ์ อัปเกรดฮาร์ดแวร์ และระบบ

                    ปฏิบัติการ ตรวจสอบฐานข้อมูลที่จำเป็นในการรันระบบ ERP ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับเงินทุน
                    จำนวนมาก รวมไปถึง
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน


On Cloud :
      ผู้ให้บริการระบบคลาวด์จจัดการบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการ และฐานข้อมูล ทำให้ลดภาระ
                    ให้กับแผนกไอทีขององค์กรคุณ

 

การปรับขนาดพื้นที่ข้อมูล

On Premise :   การปรับขนาดพื้นที่ข้อมูลระบบ ERP ภายในองค์กรมักเกี่ยวข้องกับการลงทุนในฮาร์ดแวร์
                    เพิ่มเติม 
อาจมีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลานาน การขยายอาจ ส่งผลให้เกิดการหยุดทำงานระหว่าง
                    การอัพเกรด หรือการย้ายข้อมูล

On Cloud :      ปรับขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ต้องการโดยชำระค่าขยายพื้นที่ข้อมูล ทำได้โดยไม่ต้องหยุด
                    ทำงาน

 

ความปลอดภัย

On Premise :  มาตรการรักษาความปลอดภัย และการปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นความรับผิดชอบขององค์กร
                   คุณสามารถควบคุมกลยุทธ์การเข้าถึงข้อมูล การเข้ารหัส และการสำรองข้อมูลได้โดยตรง สร้าง
                   ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่เข้มงวด หรือเป็นลิขสิทธิ์ส่วนตัวในองค์กรคุณ

On Cloud     ผู้ให้บริการคลาวด์ที่มีมาตรฐานจะมีมาตรการปกป้องข้อมูล สำรองข้อมูล และวางแผนการกู้คืนระบบ
                   โดยนำเสนอมาตรการปกป้องข้อมูลที่แข็งแกร่ง สิ่งนี้สามารถให้ความอุ่นใจแก่องค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
                   ความปลอดภั
ยของข้อมูล


งบประมาณ

On Premise :  ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นสูง ฮาร์ดแวร์ ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ องค์กรเป็นผู้รับผิดชอบ รวมไปถึงค่าบำรุงรักษา
                   อุปกรณ์ในอนาคต

On Cloud :     ค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้

 

      อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นในตัวเลือกระหว่าง ERP On Premise และ ERP  On Cloud นั้นจะขึ้นอยู่กับความต้องการ ทรัพยากร ลำดับความสำคัญเฉพาะขององค์กร On Premise ให้การควบคุมที่ดีกว่าเพียงแต่ต้องมีปู้รับผิดชอบการจัดการด้าน IT ที่มากขึ้น ในขณะที่ On Cloud  ให้ความสามารถในการเพิ่มพื้นที่ฐานข้อมูลได้ตามที่ต้องการภายใต้เงื่อนไขของผู้ให้บริการ การเข้าถึง ลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ และเจ้าหน้าที่ไอที สร้างความสะดวกด้วย เอาท์ซอร์ส การจัดการโครงสร้างพื้นฐานให้กับผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้

 

ทั้งนี้การตัดสินใจควรขึ้นอยู่กับการประเมินความต้องการและความสามารถขององค์กรของคุณอย่างรอบคอบ

 

ทุกปัญหามีทางออก BIGWORK พร้อมเป็นผู้ช่วยคุณ เพื่อการเติบโตธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น "Bigwork Microsoft partner"

BIGWORK ผู้ให้บริการติดตั้งระบบ ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central

-----------------------------------------------------

ติดต่อสอบถาม ปรึกษาการนำเข้าระบบ ERP ฟรี ได้ที่

BIGWORK ERP | BI Service Provider

Inbox Now!

โทร. 062-6198619

E-mail : marketing@bigworkthailand.com

Line : @Bigwork

https://bigworkthailand.com/

Youtube : Bigwork official

Facebook : Bigwork Co., Ltd.☑

Sapan Sung, Bangkok Thailand.

 

บล็อกที่เกี่ยวข้อง


หากคุณกำลังมองหาระบบ ERP เพื่อการบริหารด้านธุรกิจและการวางแผนทรัพยากรต่างๆ ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพที่สูงสุด เรามีบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางเทคนิคครบวงจร ทั้งงานด้าน Implement และ Support เพื่อช่วยพัฒนาและบริหารด้านธุรกิจของท่านให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด