ทำไมต้องให้ความสำคัญกับ data | Why is data important

Views : 3386
ทำไมต้องให้ความสำคัญกับ data | Why is data important

ทำไมต้องให้ความสำคัญกับ data | Why is data important

ทำไมต้องให้ความสำคัญกับ DATA

Data คือ ?

Data คือ ข้อมูลภายในองค์กร ที่รวบรวมพฤติกรรมผู้บริโภค ข้อมูลของลูกค้า การสื่อสารส่งข้อมูลซึ่งกันและกัน ในการดำเนินธุรกิจ

 

Data มีความสำคัญอย่างไร

 

Data เป็นความจริง

Data เก็บรวบรวมข้อมูลจริงทั้งหมด ทำให้การค้นหาหรือการนำ data ไปใช้ในงานต่างๆ น่าเชื่อถือและถูกต้อง

 

รู้จักกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ

Data เก็บข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภค ทำให้ธุรกิจรู้จักกลุ่มเป้าหมายลูกค้าได้อย่างตรงกลุ่ม

 

ลดเวลาการคำนวณ

ด้วยตัว data ที่มีข้อมูลสถิติอยู่แล้วจึงทำให้การนำ data มาใช้ทำให้เกิดผลลัพธ์ได้ทันใจ และถูกต้อง

 

Data สู่การวางแผนในอนาคต

การได้มาของ data ตั้งแต่ต้นเป็นเครื่องบอกการวางแผนได้อย่างดีขององค์กร ทำให้เห็นโอกาสทางการตลาด และการเติบโตของธุรกิจ

บล็อกที่เกี่ยวข้อง


หากคุณกำลังมองหาระบบ ERP เพื่อการบริหารด้านธุรกิจและการวางแผนทรัพยากรต่างๆ ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพที่สูงสุด เรามีบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางเทคนิคครบวงจร ทั้งงานด้าน Implement และ Support เพื่อช่วยพัฒนาและบริหารด้านธุรกิจของท่านให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด