Easy e-Receipt โครงการลดหย่อนภาษี 2567 จากกรมสรรพากร

Views : 835
Easy e-Receipt โครงการลดหย่อนภาษี 2567 จากกรมสรรพากร

Easy e-Receipt โครงการลดหย่อนภาษี 2567 จากกรมสรรพากร

โครงการลดหย่อนภาษีประจำปี 2567 จากกรมสรรพากร

Easy e-Receipt ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 50,000 บาท


 Easy e-Receipt เป็นโครงการลดหย่อนภาษีประจำปี 2567 ของกรมสรรพากร

เพื่อสนับสนุนการบริโภคภายในประเทศในช่วงต้นปี


มีเงื่อนไขใดบ้างหากต้องการเข้าร่วมโครงการใช้ e-Tax ลดหย่อนภาษี1. จะต้องเป็นผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล)


2. บุคคลผู้ที่มีหลักฐาน e-Tax หรือ e-Receipt (การจัดทำ นำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ฯ 
และใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์)


3. ซื้อสินค้า หรือบริการ จากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) รวมถึง สินค้า OTOP ที่ร้านลงทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชน

4. ซื้อสินค้า หรือบริการ ตั้งแต่ในวันที่ 1 มกราคม ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2567 เท่านั้น

“สินค้า” หรือ “บริการ ที่ไม่สามารถ ใช้สิทธิได้ มีอะไรบ้าง


  • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ
  • รถยนต์, รถจักรยานยนต์, และเรือ

  • น้ำมัน และก๊าซ สำหรับเติมยานพาหนะ

  • สาธารณูปโภค นำปะปา ไฟฟ้า ค่าบริการ

  • สัญญาณโทรศัพท์ - อินเทอร์เน็ต

  •  เบี้ยประกันวินาศภัย

_________________

 

e-Tax & e-Receipt คืออะไร ?

e-Tax & e-Receipt  คือ การจัดทำ นำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ฯ และใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ที่ถูกปรับรูปแบบจาก “กระดาษ” เป็น “ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์์ไฟล์”

โดยมีหมายเลขใบรับรอง และลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ออกใบกำกับภาษี ก่อนส่งมอบให้ผู้ซื้อสินค้า หรือบริการ และกรมสรรพากร

มีสินค้า หรือ บริการใดบ้าง ที่ไม่สามารถ ใช้สิทธินั้นๆ ได้

ข้อดีของการติดตั้ง e-Tax ในปีนี้

ได้หักรายจ่ายได้ เท่า

ลดต้นทุนพิมพ์ใบกำกับภาษี และการจัดการอื่นๆ

ลดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร อย่างน้อย ปี

ลดเวลาในการจัดส่งเอกสารภาษี

ได้ป้องกันการสูญหายของข้อมูลกรมสรรพากรขยายเวลามาตรการภาษี ส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์

ให้บริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หักรายจ่ายการลงทุน e-Tax Invoice & e-Receipt และ e-Withholding Tax

รวมถึงหักรายจ่ายค่าบริการระบบดังกล่าวได้ 2 เท่าของรายจ่าย ที่จ่ายจริง

ระยะเวลาโครงการขยายเวลามาตรการภาษี ส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์

ตั้งแต่วันที่ มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568


                                                                                                                     ขอขอบคุณข้อมูลจากกรมสรรพากร https://www.rd.go.th


ปรึกษาการติดตั้งระบบ e-Tax กับ BIGWORK ได้แล้ววันนี้
บริษัท งานใหญ่ จำกัด เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติให้จัดทำ ส่งมอบ เก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

วันเดือนปีที่ได้รับอนุมัติ : วันที่ 12 ธันวาคม 2560


Inbox : Facebook Bigwork Co., Ltd.

โทร. 062-6198619

Line : @Bigwork

E-mail : marketing@bigworkthailand.com


BIGWORK Thailand | บริษัท งานใหญ่ จำกัด


Our successful of Customer satisfaction.

ความพึงพอใจของลูกค้าคือความสำเร็จของเรา”

ERP : Microsoft dynamics 365 business central

#Microsoft #Dynamic365BusinessCentral #D365BC #NAV #Dynamics #PowerBI #ERP

BIGWORK ERP | BI Service Provider

Youtube : Bigwork official

บล็อกที่เกี่ยวข้อง


หากคุณกำลังมองหาระบบ ERP เพื่อการบริหารด้านธุรกิจและการวางแผนทรัพยากรต่างๆ ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพที่สูงสุด เรามีบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางเทคนิคครบวงจร ทั้งงานด้าน Implement และ Support เพื่อช่วยพัฒนาและบริหารด้านธุรกิจของท่านให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด