เตรียมความพร้อม รับความรู้ E-TAX

Views : 2556
เตรียมความพร้อม รับความรู้ E-TAX

เตรียมความพร้อม รับความรู้ E-TAX

เตรียมความพร้อม!! รับความรู้ E-tax ก่อนสรรพากรจะบังคับใช้ ไปกับ "WE-TAX"
WE-TAX ระบบจัดทำ e-Tax Invoice

e-Tax คืออะไร

       e-Tax คือ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับรูปแบบจากกระดาษเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มีหมายเลขใบรับรอง และลายมือชื่อดิจิทัล เป็นเครื่องยืนยันตัวตนของผู้ออกใบกำกับภาษี จะช่วยให้ผู้ประกอบการลดระยะเวลาการส่งเอกสาร ลดภาระต้นทุนค่าเอกสาร ส่งเอกสาร สถานที่จัดเก็บเอกสาร และอื่น ๆ

     เป็นเอกสารที่กรมสรรพากรกำหนดให้ ผู้ประกอบการจัดทำใบรับ/ใบกำกับภาษีเพื่อเป็นหลักฐานในการขายสินค้าและการให้บริการทุกครั้ง เมื่อมีการชำระเงิน พร้อมทั้งต้องส่งมอบต้นฉบับใบรับ/ใบกำกับภาษีนั้น ในรูปแบบกระดาษให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ เพื่อส่งเสริมการทำธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) และดำเนินการภายใต้ พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 กรมสรรพากรจึงได้พัฒนาระบบการออกใบรับ/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์แทนรูปแบบกระดาษ เพื่อช่วยลดภาระต้นทุนและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการไทย อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก e-Tax Invoice หรือ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ คือทางเลือกใหม่ที่จะมาแทนใบกำกับภาษีแบบกระดาษที่คุ้นเคย ช่วยให้คุณไม่จำเป็นต้องจัดทำเอกสารที่ยุ่งยากอีกต่อไป สามารถส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ถึงลูกค้าและกรมสรรพากรได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่านทางอีเมล์ เว็บไซต์กรมสรรพากร หรือส่งข้อมูลถึงเซิร์ฟเวอร์ของกรมสรรพากรโดยตรงได้เช่นกัน

6 ข้อดี ถ้าคุณเลือกใช้ WE-TAX By Bigwork

·       ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ในการพิมพ์ใบกำกับภาษีการจัดเก็บ และการจัดการอื่นๆ

·       ลดพื้นที่การจัดเก็บเอกสาร

·       ลดขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารให้กรมสรรพากร

·       สะดวกวรวดเร็วในการส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

·       มีความน่าเชื่อถือและผูกพันทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

·       พร้อมเพื่อรองรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์


รูปแบบของระบบ WE-TAX มีอะไรบ้าง ?

WE-TAX มี 2 ระบบ คือ e-Tax Invoice & e-Receipt และ e-Tax Invoice by e-mail ที่มีหน้าที่คล้ายกันแต่มีความแตกต่าง

รูปแบบของระบบ WE-TAX แตกต่างกันอย่างไร ?

e-Tax Invoice & e-Receipt

·       ไม่มีข้อจำกัดรายได้ของธุรกิจ

·       ระบบจัดทำใบกำกับภาษีเป็นไฟล์ .XML หรือรุปแบบอื่นที่ลงรายมือชื่อดิจิทัล

·       การนำส่งข้อมูลให้สรรพากรได้หลากหลายวิธี ขึ้นอยู่กับขนาดธุรกิจ

e-Tax Invoice by e-mail

·       ธุรกิจที่มีรายได้สูงสุดไม่เกิน 30 ล้านบาท/ปี

·       ระบบจัดทำใบกำกับภาษีเป็นไฟล์ PDF (A-3)

·       สามารถส่งข้อมูลผ่าน e-mail โดยไม่ต้องนำส่งเอกสารยื่นให้สรรพากรโดยตรง


e-Tax Invoice ใช้แล้วได้อะไร ?

·       ได้หักรายจ่ายได้ 2 เท่า

·       ได้ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ในการพิมพ์ใบกำกับภาษีการจัดเก็บ และการจัดการอื่นๆ

·       ได้ลดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร อย่างน้อย 5 ปี

·       ได้ลดเวลาในการจัดส่งเอกสารภาษี

·       ได้ป้องกันการสูญหายของข้อมูล


        ซึ่งทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของผู้ประกอบการทุกท่าน ดังนั้นไม่ว่าท่านจะตัดสินใจมาใช้ระบบ e-Tax เมื่อไหร่ แต่เป็นการเรียนรู้ และเตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสม เมื่อไหร่ที่มั่นใจว่าต้นทุนในการเปลี่ยนมาใช้ระบบใหม่นี้ คุ้มค่ากว่าการใช้ระบบเดิม เราขอให้ E-Tax By Bigwork เป็นผู้ช่วยธุรกิจคุณ เพื่อไม่ให้ท่านเสียประโยชน์ที่ควรจะได้รับจากต้นทุนที่สามารถประหยัดได้


WE-TAX ระบบจัดทำ e-Tax Invoice

“The Best solution for support cost reduction.”


ความสามารถ WE-TAX        -   การนำส่งภาษีโดย WE-Tax

        -   ออกใบกำกับภาษี

        -   ออกใบเสร็จรับเงิน

        -   ออกใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้

        -   ส่งข้อมูลถึงกรมสรรพากรโดยตรง

        -   ทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย อัตโนมัติ

        -   ประหยัดเวลาในการส่ง

        -    ลดต้นทุนในการทำธุรกิจ

        -   ปลอดภัย และเชื่อถือได้ 100%

 

     
     เพื่อการรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ในอนาคต WE-TAX พร้อมเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคุณ

   

     ติดต่อนำ WE-TAX เข้าใช้ในองค์กร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


      Line : @BIGWORK

     โทร. 062-6198619

      Facebook : Bigwork Co., Ltd. 

      E-mail : marketing@bigworkthailand.com

       https://bigworkthailand.com/

      Youtube : Bigwork official

บล็อกที่เกี่ยวข้อง


หากคุณกำลังมองหาระบบ ERP เพื่อการบริหารด้านธุรกิจและการวางแผนทรัพยากรต่างๆ ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพที่สูงสุด เรามีบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางเทคนิคครบวงจร ทั้งงานด้าน Implement และ Support เพื่อช่วยพัฒนาและบริหารด้านธุรกิจของท่านให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด