ERP Dynamics 365 เชื่อมต่อทุกแง่มุมขององค์กร

Views : 2950
ERP Dynamics 365 เชื่อมต่อทุกแง่มุมขององค์กร

ERP Dynamics 365 เชื่อมต่อทุกแง่มุมขององค์กร

ระบบ ERP Microsoft Dynamics 365 เชื่อมต่อทุกแง่มุมขององค์กร

การทำงานบนระบบ ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central

Microsoft Dynamics 365 Business Central ซอฟต์แวร์ และระบบในการวางแผนจัดการ การผลิต การบริการ การเงิน และกระบวนการอื่นๆ ขององค์กร สามารถใช้ทำให้กิจกรรมต่างๆ ในองค์กรเป็นไปโดยอัตโนมัติและง่ายขึ้น เช่น ระบบการบัญชีและการจัดซื้อ การจัดการโครงการ การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การจัดการความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

 

ERP ที่ดีช่วยให้มีประสิทธิภาพและการจัดการโครงการที่ดีขึ้น อีกทั้งช่วยวางแผนงบประมาณ คาดการณ์ และรายงานสถานะทางการเงิน รวมถึงกระบวนการขององค์กรได้อย่างแม่นยำ ทำให้ผู้บริหารองค์กรสามารถมองเห็นการดำเนินงานได้ทั้งระบบผ่านแดชบอร์ด

 

ระบบ ERP คืออะไร

ERP ย่อมากจาก (Enterprise Resource Planning) เป็นระบบวางแผนบริหารการจัดการฐานข้อมูลองค์กร ระบบที่ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจได้ง่ายขึ้นด้วยข้อมูลเชิงวิเคราะห์หลายมุมมองอย่างครบถ้วน จากศูนย์กลางการทำงานของระบบ จะเชื่อมโยงไปทุกแผนกทั้ง Sale, Purchase, Service, Operation, และ Accounting   & Finance ทำงานร่วมกันบนระบบเดียวกัน เพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบการทำงานอัตโนมัติ จึงลดความผิดพลาด ลดการทำงานซ้ำซ้อน ที่ก่อให้เกิดการเสียเวลาในการดำเนินงานอื่นๆ

 

ระบบ ERP ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสาเหตุใด

การเริ่มก่อตั้งธุรกิจเพื่อนำเสนอถึงสินค้า บริการ ก่อให้เกิดรายได้ เป้าหมายต่อไปคือการเติบโตยิ่งขึ้น โดยประกอบด้วยหลากหลายฝ่ายที่ต้องทำงานร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารที่กำหนดเป้าหมาย ฝ่ายบัญชีจำทำรายงานบัญชีให้รู้ถึงสถานะทางการเงินขององค์กร และฝ่ายงานอื่นๆ ที่มีรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกันออกไป แต่ระบบการทำงานจะต้องเชื่อมโยงถึงกัน เพื่อนำส่วนงานนั้นมาทำต่อกันทั้งระบบ ซึ่งการทำงานที่ไม่มีระบบกลางช่วยในการรวบรวมการทำงานและอาจก่อให้เกิดการทำงานซ้ำซ้อน เสียเวลา หรือเกิดความผิดพลาดมากขึ้นได้

 

ระบบ ERP จึงถูกคิดค้นมาเพื่อแก้ไขปัญหา ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยแผนแพลตฟอร์มเดียวกันนี้ทำงาน รวบรวมการทำงาน และจัดทำรายงานต่างๆ ตามบทบาท หรือความต้องการของผู้ใช้ ให้มุมมองผลการดำเนินงานทางธุรกิจที่สมบูรณ์ การรวบรวมรายงานข้อมูลนี้นำเสนอข้อมูลเชิงลึก ปรับปรุงกระบวนการต่างๆ โดยให้ข้อมูลในการตัดสินใจทางธุรกิจแบบเรียลไทม์

 

 

บล็อกที่เกี่ยวข้อง


หากคุณกำลังมองหาระบบ ERP เพื่อการบริหารด้านธุรกิจและการวางแผนทรัพยากรต่างๆ ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพที่สูงสุด เรามีบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางเทคนิคครบวงจร ทั้งงานด้าน Implement และ Support เพื่อช่วยพัฒนาและบริหารด้านธุรกิจของท่านให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด