ERP for Trading Business ระบบ ERP ธุรกิจซื้อมาขายไป

Views : 2891
ERP for Trading Business  ระบบ ERP ธุรกิจซื้อมาขายไป

ERP for Trading Business ระบบ ERP ธุรกิจซื้อมาขายไป

ERP for Trading Business เครื่องมือช่วยในการวางแผนกลยุทธ์ ส่งเสริมการขายได้อย่างรวดเร็ว

เพิ่มศักยภาพการทำงานของธุรกิจซื้อมาขายไป

             ปรับปรุงวงจรการขายให้ดียิ่งขึ้น ด้วยระบบงานขาย ที่สามารถออกคำสั่งงานขาย ตัดสต็อก วางบิล รับเงิน และมีรายงานประวัติการขาย รายงานรับเงินย้อนหลัง เพื่อประกอบการอนุมัติการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน ในแต่ละแผนก บัญชีสามารถจัดการได้เอง และสามารถควบคุมคลังสินค้าให้เป็นระบบ ซึ่งเน้นกิจกรรมที่มีลำดับความสำคัญสูงสุดและมีแนวโน้มที่จะปิดการขายได้มากที่สุด การดำเนินงานตามข้อมูลเชิงลึก และปิดข้อตกลงได้เร็วขึ้น ติดตามลูกค้าองค์กร และผู้ติดต่อ ทำให้ได้ดูแลยอดขายของคุณตั้งแต่ลูกค้าเป้าหมายจนถึงใบสั่ง และสร้างชุดเอกสารทางการขาย


ฝ่ายขาย (Sale)   บริหารงานทางการขาย ไปจนถึงติดตามลูกค้า  ไม่ว่าจะเป็น การออกคำสั่ง
งานขาย การตัดสต็อก วางบิล และ รับเงิน และมีรายงานประวัติการขายและรับเงินย้อนหลัง
เพื่อประกอบการ อนุมัติการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 บริหารทรัพยากรในด้านต่าง ๆ ลดการ
ทำงานที่ซ้ำซ้อนในแต่ละแผนก มีการป้องกันการแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้องกันแต่ละแผนกบัญชี
สามารถจัดการได้เอง และควบคุมคลังของคุณให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น


ฝ่ายบัญชี (Account)   ผู้บริหารสามารถติดตามการดำเนินงานขาย และบัญชีได้ตลอดเวลา
แบบเรียลไทม์ เพราะการจัดการด้านบัญชีการเงิน คือส่วนสำคัญของธุรกิจนี้อย่างมาก ระบบ
จะบันทึกข้อมูลการค้า และบัญชีได้อย่างถูกต้อง จัดการควบคุม
 Stock สินค้า การรับสินค้าเข้า
การจ่ายสินค้าออก การโอนย้ายระหว่างคลัง ติดสถานะการเคลื่อนไหวของสินค้าได้ทุกรายการ
เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการความรวดเร็ว และใช้งาน


รองรับระบบรายงานภาษี ผสานรวมการเงินเข้ากับกระบวนการทางธุรกิจหลัก และปรับการทำงาน
ให้เป็นแบบอัตโนมัติ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน รองรับรูปแบบธุรกิจที่กำลัง
พัฒนา และ
เพิ่มประสิทธิภาพทางการเงินสูงสุด


ฝ่ายจัดซื้อ (
Purchase)  การวางแผนการจัดซื้อสินค้า และวัตถุดิบให้มีต้นทุนที่เหมาะสมมากที่สุด
ส่งมอบสินค้าได้ทันเวลาในทุกส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น บิลขาย ใบสั่งซื้อ ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้
และเมื่อต้องการดึงข้อมูลมาใช้ หรือตรวจสอบย้อนหลังได้โดยง่าย


การจัดการสินค้าคงคลัง Inventory Management ช่วยให้คุณจัดการสินค้าคงคลัง ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถตรวจสอบระดับสต็อก ติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้า ตั้งค่า
การแจ้งเตือนระดับสต็อกต่ำ จะทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์จะพร้อมจำหน่ายเมื่อลูกค้าต้องการซื้อ
ซึ่งช่วยลดโอกาสที่สินค้าจะค้างสต๊อกและสูญเสียยอดขาย

 

การประมวลผลคำสั่งซื้อ Order Processing ปรับปรุงกระบวนการสั่งซื้อเป็นเงินสด สามารถ
ประมวลผลคำสั่งซื้อของลูกค้า จัดการสถานะคำสั่งซื้อ และปรับปรุงความแม่นยำของคำสั่งซื้อได้
โดยอัตโนมัติ สิ่งนี้นำไปสู่การดำเนินการตามคำสั่งซื้อได้เร็วขึ้น และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
ซึ่งสามารถกระตุ้นยอดขายได้


การวิเคราะห์ข้อมูล Data Analysis ระบบ ERP ให้การเข้าถึงข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ

เรียลไทม์ คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อระบุแนวโน้ม พฤติกรรมลูกค้า และรูปแบบการขาย ข้อมูลนี้

มีคุณค่าสำหรับการตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลเพื่อเพิ่มยอดขายและเพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอ

ผลิตภัณฑ์ของคุณ

       มาพร้อมกับเครื่องมือสำหรับการวางแผนการขาย ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย
ในอดีตแนวโน้มที่เกิดขึ้นบนตลาด ที่จะทำให้สามารถคาดการณ์ความต้องการในอนาคตได้แม่นยำ
ยิ่งขึ้นช่วยในการจัดการสต็อกและรับรองว่าคุณมีผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า


เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมขาย สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของทีมขาย
การจัดหาเครื่องมือสำหรับการจัดการโอกาสในการขาย โอกาส และกิจกรรมการขาย นอกจากนี้
ยังช่วยให้การสื่อสารและการทำงานร่วมกันดีขึ้นระหว่างสมาชิกในทีมขายสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับงานขาย ใน Microsoft Dynamics 365 Business Central

ขั้นตอนการอนุมัติเอกสาร กำหนดค่าขั้นตอนการอนุมัติสำหรับเอกสารการขายเพื่อให้แน่ใจว่าบุคลากรที่เหมาะสมตรวจสอบและอนุมัติคำสั่งซื้อและใบเสนอราคา

 

ทำงานร่วมกับ Outlook และ Office 365 ช่วยให้คุณสามารถจัดการการสื่อสารการขายและการนัดหมายภายในระบบได้

 

รายงานและการวิเคราะห์ ใช้รายงานและแดชบอร์ดในตัวเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการขาย รายได้ และแนวโน้มของลูกค้า สามารถปรับแต่งรายงานหรือสร้างรายงานใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการการรายงานที่เฉพาะเจาะจง

 

ภาษีการขาย และการปฏิบัติตามข้อกำหนด กำหนดค่าการตั้งค่าภาษีการขายตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของคุณและปฏิบัติตามข้อบังคับด้านภาษีท้องถิ่น

 

รองรับสกุลเงินที่หลากหลาย

จัดการธุรกรรมในหลายสกุลเงินซึ่งจำเป็นสำหรับการขายระหว่างประเทศ

 

ปรับแต่งได้ตามความต้องการทางธุรกิจเฉพาะตัว ผ่านส่วนขยาย การแก้ไขโค้ด หรือแอปแบบกำหนดเอง สำหรับองค์กรคุณ

 

การฝึกอบรม และการสนับสนุนผู้ใช้ การฝึกอบรมและการสนับสนุนที่เหมาะสมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการใช้ความสามารถในการขายของ อย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานของคุณได้รับการฝึกอบรมอย่างดีในระบบ

 

ธุรกิจเติบโต ระบบ D365BC พร้อมปรับขนาดไปกับคุณ  Business Central สามารถปรับขนาดเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจของคุณ

 

การทำความเข้าใจประเด็นสำคัญเหล่านี้ของการขายใน Microsoft Dynamics 365 Business Central จะช่วยให้คุณจัดการกระบวนการขายของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า และทำการตัดสินใจทางธุรกิจโดยมีข้อมูลครบถ้วน สิ่งสำคัญคือต้องอัปเดตคุณลักษณะและการปรับปรุงล่าสุดอยู่เสมอ เนื่องจาก Microsoft ออกการอัปเดตไปยังแพลตฟอร์มเป็นประจำ

 

 

 


ประโยชน์ของการจัดการขายด้วยระบบ ERP D365BC  (Microsoft Dynamics 365 Business Central)

 
Sale in Microsoft Dynamics 365 Business Central ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบ ที่จะช่วยให้คุณสามารถจัดการและติดตามกระบวนการขายและการโต้ตอบกับลูกค้าของบริษัทของคุณ สิ่งสำคัญที่ควรทราบเกี่ยวกับการขายใน Business Central มีดังนี้

ครบครันเอกสารงานขาย (Sales Documents)
สร้างเอกสารการขายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นใบเสนอราคาขาย ใบสั่งขาย และใบแจ้งหนี้ รวมไปถึงคุณยัง
สามารถจัดการการคืนสินค้า หรือใบลดหนี้สำหรับการคืนเงินของลูกค้า

 

การจัดการลูกค้า Customer Management 

คุณสามารถรักษารายชื่อลูกค้าที่ครอบคลุม รวมถึงข้อมูลติดต่อ วงเงินสินเชื่อ และประวัติการขาย

Business Central จะช่วยให้คุณสามารถจัด Category ลูกค้า มอบหมายพนักงานขาย และจัดทำ
ข้อตกลงราคากับลูกค้าได้อย่างเป็นระบบ

วางแผนกำหนดราคาขาย และสร้างส่วนลด
สามารถกำหนดค่ารายการเรทราคาที่แตกต่างกันสำหรับลูกค้า หรือกลุ่มลูกค้า รวมไปถึงการสร้าง
ราคาพิเศษ ส่วนลด และโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าเฉพาะหรือกลุ่มลูกค้า

สะดวกกับการจัดการแค็ตตาล็อก
จัดการแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ของคุณ รวมถึงรายการ บริการ และรายการสินค้าคงคลัง กำหนดราคา
ส่วนลด และการแปลงหน่วยวัดสำหรับแต่ละ
Item


ประมวลผลคำสั่งขายแบบ Automatic

สร้างใบสั่งขายด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติตามความต้องการของลูกค้า ติดตามสถานะของใบสั่งขาย
ตั้งแต่การสร้างคำสั่งซื้อไปจนถึงการดำเนินการและการออกใบแจ้งหนี้

 

เชื่อมต่อเข้ากับโมดูลอื่นได้อย่างคล่องตัว
การขายใน Business Central ทำงานร่วมกับโมดูลอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการสินค้าคงคลัง การจัดซื้อ
การเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยทั่วทั้งระบบ


เพิ่มโอกาสสร้างความประทับใจ

สร้างใบเสนอราคาขายเพื่อให้ลูกค้าทราบราคา ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ใช้โอกาสในการขายเพื่อติดตามยอดขาย
ที่เป็นไปได้ รวมถึงการจัดการลูกค้าตรงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อโอกาสการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า
ตั้งแต่ต้น จนจบรายการ

 

รองรับการจัดการสินเชื่อ
ระบบตรวจสอบวงเงินสินเชื่อของลูกค้าและควบคุมสถานะสินเชื่อเพื่อลดความเสี่ยงของการไม่ชำระเงิน

สร้างความสะดวกการนัดหมาย
Dynamics 365 Business Central ทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์ Microsoft Outlook และ Office 365:
Business Central ช่วยให้คุณสามารถจัดการการสื่อสารการขายและการนัดหมายภายในระบบได้

การอัปเดตอย่างต่อเนื่อง
Microsoft เพิ่มการอัปเดต และการปรับปรุงระบบ Business Central เป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบ
D365BC 
ของคุณทันสมัย และสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

การดำเนินการอย่างรวดเร็ว
Dynamics 365 Business Central ขึ้นชื่อในด้านกระบวนการดำเนินการที่ค่อนข้างรวดเร็ว และตรงไป
ตรงมา เมื่อเปรียบเทียบกับระบบ
ERP ที่ซับซ้อนอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเร็วขึ้น


เชื่อมต่อข้อมูลผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่

เข้าถึงข้อมูลการทำงานได้ผ่านมือถือ ทำให้ผู้ใช้สามารถทำงานขณะเดินทาง หรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้อยู่สถานที่
ทำงานประจำ สามารถเชื่อมต่อกับระบบ
ERP ของตนผ่านอุปกรณ์มือถือ หรือแท็บเล็ตปรับเปลี่ยนเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ การเติบโตธุรกิจอย่างไม่มีที่สิ้นสุดBIGWORK ผู้ให้บริการติดตั้งระบบ ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central 
ติดต่อสอบถาม ปรึกษาการนำเข้าระบบ ERP ฟรี ได้ที่
Line : @BIGWORK

โทร. 062-6198619

Facebook : Bigwork Co., Ltd.

E-mail : marketing@bigworkthailand.com

https://bigworkthailand.com/

Youtube : Bigwork official

 
บล็อกที่เกี่ยวข้อง


หากคุณกำลังมองหาระบบ ERP เพื่อการบริหารด้านธุรกิจและการวางแผนทรัพยากรต่างๆ ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพที่สูงสุด เรามีบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางเทคนิคครบวงจร ทั้งงานด้าน Implement และ Support เพื่อช่วยพัฒนาและบริหารด้านธุรกิจของท่านให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด