ขั้นตอนสำคัญสำหรับการนำ ERP ไปใช้ Important steps for successful ERP implementation

Views : 710
ขั้นตอนสำคัญสำหรับการนำ ERP ไปใช้ Important steps for successful ERP implementation

ขั้นตอนสำคัญสำหรับการนำ ERP ไปใช้ Important steps for successful ERP implementation

Important steps for successful ERP implementation

          การใช้ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ถือเป็นภารกิจสำคัญที่อาจมีผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินงานขององค์กรของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าการใช้งาน ERP จะประสบความสำเร็จ มีข้อควรพิจารณาที่สำคัญหลายประการและสิ่งที่คุณควรรู้ก่อนเริ่มดำเนินการ ดังต่อไปนี้


วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน

      การกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กรของอย่างชัดเจน ให้ทราบถึง
สิ่งที่องค์กรกำลังพยายามแก้ไขปัญหาด้านใดบ้าง ตรวจสอบหาแนวทางการปรับปรุง
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ผลผลิต การบริการ และการตัดสินใจ การนำ
ERP มาใช้เป็นโอกาสในการตรวจสอบ และปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจที่มีอยู่ของคุณ
หากจำเป็น ระบบ 
ERP ควรสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดและมาตรฐานอุตสาหกรรม 


สร้างความปลอดภัยข้อมูล ลดความกังวล

        เตรียมพร้อมสำหรับงานล้างข้อมูล และการย้ายข้อมูล Data Integration ที่มีอยู่
ของคุณอาจต้องได้รับการปรับโครงสร้างใหม่ ให้เหมาะสมกับความต้องการของระบบใหม่
และจัดการเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูล ความเป็นส่วนตัวตั้งแต่เริ่มแรกใช้มาตรการรักษา
ความปลอดภัยที่เพื่อ
ปกป้องข้อมูลสำคัญขององค์กรกำหนดงบประมาณ    

        ควรกำหนดงบประมาณตามความเป็นจริง ค่าใช้จ่ายสำหรับการวางระบบ ที่จะทำให้
คุณต้องพิจารณา เปรียบเทียบซอฟต์แวร์ และผู้ให้บริการอย่างถี่ถ้วน


 

เลือกซอฟต์แวร์ ERP ที่เหมาะสมกับธุรกิจ

        ต้องสอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ ความสามารถในการปรับขนาด และข้อ
กำหนดทางอุตสาหกรรมของคุณ พิจารณาปัจจัยต่างๆ ควรดำเนินการประเมินอย่างละเอียด
เช่น ความสะดวกในการใช้งาน ความสามารถในการปรับขนาดไปตามการเติบโตของธุรกิจใน
อนาคตได้


คัดเลือก Partner บริการวางระบบ :

        ศึกษาผู้ให้บริการ Implement ที่มีศักยภาพอย่างรอบคอบ พิจารณาปัจจัยต่างๆ
เช่น ประสบการการทำงาน
, การซัพพอร์ต, มีข้อมูลอ้างอิงของโซลูชั่น, มีตัวอย่างผลงาน
การ
Implement ที่ผ่านมา ที่จะสร้างความน่าเชื่อถือว่าจะสามารถนำโปรเจคของเราผ่านไป
ได้ดีจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของผู้
Implement
ตระหนักถึงข้อกำหนดกฎระเบียบ :

        การปฏิบัติตามกฎระเบียบ เฉพาะอุตสาหกรรม หรือข้อกำหนดการปฏิบัติตามที่อาจ
ส่งผลต่อการใช้งาน
ERP ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบสามารถตอบสนองความ
ต้องการเหล่านี้
จัดตั้งโครงการ และคณะทำงานโครงการ ERP :

        แต่งตั้งผู้จัดการโครงการ ทีมบริหารโครงการเพื่อดูแลการนำ ERP ไปใช้ ที่พร้อม
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงการเป็นไปตามกำหนดเวลา ภายในงบประมาณ และสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์

 


 

อบรมผู้ใช้งาน :

        พัฒนาแผนการฝึกอบรมที่ครอบคลุมสำหรับพนักงานของคุณ การฝึกอบรมควร
ครอบคลุมไม่เพียงแต่การใช้ระบบเท่านั้น แต่ยังรวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในกระบวนการ
ใหม่ด้วย


เตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง :

        การใช้งาน ERP อาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย และอาจเผชิญกับความล้มเหลว
ความอดทนและความเพียรถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จ

 


 

-----------------------------------------------------------

หากคุณสนใจผู้ให้บริการติดตั้งระบบ ERP บริหารจัดการทรัพยากรองค์กร

Bigwork Co., Ltd. คือ ผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจาก Microsoft

 

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ Business Solution ด้านการวางระบบ ERP Microsoft Dynamics NAV  
ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการด้านธุรกิจและการวางแผนทรัพยากรต่าง ๆ ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
อีกทั้งผลักดันให้พนักงานทุกคนต้องมีผลงานที่ดีที่สุด

 

เราจึงให้ความสำคัญในการอบรมพนักงานให้มีความรู้ในตัวผลิตภัณฑ์ พัฒนาทักษะเชิงวิเคราะห์
การประยุกต์เพื่อช่วยในการวางระบบ และแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้อย่าง “ตรงจุด” รวมถึงการ
สร้างจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการ เป็นปณิธานการสร้างวัฒนธรรมองค์กรปณิธานการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร เพื่อ "สร้างความเป็นเลิศในงานบริการ"

 

https://bigworkthailand.com/about

BIGWORK ERP | BI

Service Provider

Inbox Now!

โทร. 062-6198619

E-mail : marketing@bigworkthailand.com

Line : @Bigwork

https://bigworkthailand.com/

Youtube : Bigwork official

Facebook : Bigwork Co., Ltd.☑

 

บล็อกที่เกี่ยวข้อง


หากคุณกำลังมองหาระบบ ERP เพื่อการบริหารด้านธุรกิจและการวางแผนทรัพยากรต่างๆ ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพที่สูงสุด เรามีบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางเทคนิคครบวงจร ทั้งงานด้าน Implement และ Support เพื่อช่วยพัฒนาและบริหารด้านธุรกิจของท่านให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด