สถานการณ์ไหน? ที่ธุรกิจของคุณต้องใช้งาน ERP | What situations ?

Views : 2659
สถานการณ์ไหน? ที่ธุรกิจของคุณต้องใช้งาน ERP | What situations ?

สถานการณ์ไหน? ที่ธุรกิจของคุณต้องใช้งาน ERP | What situations ?

ระบบ ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central , Microsoft Dynamics NAV ระบบบริหารการจัดการที่ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจได้ง่ายขึ้นด้วยข้อมูลเชิงวิเคราะห์หลายมุมมองอย่างครบถ้วน จากศูนย์กลางการทำงานของระบบ จะเชื่อมโยงไปทุกแผนกทั้ง Sale, Purchase, Service, Operation, และ Accounting & Finance ทำงานร่วมกันบนระบบเดียวกัน จึงลดความผิดพลาด ลดความซ้ำซ้อน ลดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบการทำงานอัตโนมัติ

 

ทำไมต้องมี ERP

การทำงานแบบเดิม ๆ ที่ไม่มีระบบเทคโนโลยีบริหารจัดการเป็นศูนย์กลางประมวลข้อมูลต่างๆ อาจส่งผลกระทบต่อขั้นตอนการทำงาน ไม่สามารถทำการวางแผน หรือตัดสินใจในองค์กรได้ทันท่วงที อาจส่งผลไปยังฝ่ายต่าง ๆ ให้เกิดความเสียหายได้

ดังนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดต้นทุนธุรกิจ จึงควรที่จะเลือกใช้ระบบ ERP มาเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนในการทำงาน

 

สถานการณ์ไหนที่ธุรกิจของคุณต้องใช้งาน ERP