เก็บบันทึกข้อมูลการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน keep production records D365BC

Views : 2822
เก็บบันทึกข้อมูลการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน  keep production records D365BC

เก็บบันทึกข้อมูลการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน keep production records D365BC

เก็บบันทึกข้อมูลการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน


 

      ช่วยให้ธุรกิจมองภาพรวมของการผลิต เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนการผลิต ทั้งทรัพยากรที่ต้องใช้ กระบวนการผลิต เพื่อผลิตโปรดักต์หนึ่งชิ้นขึ้นมา

      ช่วยให้ธุรกิจมีแนวทางในการควบคุมการผลิต รู้ว่าต้องใช้ทรัพยากรเท่าไหร่ บริหารทรัพยากรต่างๆ ให้เป็นไปตามแผน

      ช่วยให้มีแนวทางในการตรวจสอบ รีวิว และตรวจทานข้อผิดพลาด ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

      ช่วยให้ธุรกิจสามารถคาดการณ์ค่าใช้จ่าย ต้นทุน และคำนวณผลประกอบการได้อย่างเป็นรูปธรรม

      ช่วยให้ธุรกิจสามารถวางแผนการผลิตเพื่อเสนอต่อลูกค้า วางแผนการตลาด การส่งมอบงานให้กับลูกค้าได้

 

ปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีในการจัดการบริหารทรัพยากรวัตถุดิบ คำนวณต้นทุนต่างๆ ที่จะเป็นตัวช่วยให้สินค้าในคลังอยู่ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดอยู่เสมอ

 

อีกทั้งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจากยอดขายได้ทันที ช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้รวดเร็ว ทันสถานการณ์

ระบบ ERP D365BC เชื่อมโยงการทำงานในแต่ละส่วนงานเข้าด้วยกัน จะช่วยลดความซ้ำซ้อนสำหรับกระบวนการทำงานที่ยังมีความคาบเกี่ยวกัน และสามารถมองเห็นภาพรวมของการทำงานทั้งองค์กร ทำให้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้มากที่สุด ตอบโจทย์การบริหาร Supply Chain

 

บล็อกที่เกี่ยวข้อง


หากคุณกำลังมองหาระบบ ERP เพื่อการบริหารด้านธุรกิจและการวางแผนทรัพยากรต่างๆ ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพที่สูงสุด เรามีบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางเทคนิคครบวงจร ทั้งงานด้าน Implement และ Support เพื่อช่วยพัฒนาและบริหารด้านธุรกิจของท่านให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด