Microsoft Dynamics NAV คืออะไร?

Views : 7652
Microsoft Dynamics NAV คืออะไร?

Microsoft Dynamics NAV คืออะไร?

Microsoft Dynamics NAV (formerly Navision) เป็นโซลูชั่นสำหรับธุรกิจที่จะต้องมีการวางแผนงาน และดำเนินงานเกี่ยวข้องกันทั้งองค์กร ช่วยให้คุณควบคุมกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจเชิงธุรกิจได้รวดเร็ว ทันต่อการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน

หรือชื่อเดิมที่รู้จักกันก่อนหน้านี้คือ Navision ถือเป็นระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) จากไมโครซอฟท์ที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางมาอย่างยาวนาน เพราะครอบคลุมการบริหารจัดการธุรกิจ สามารถลดความซับซ้อนของการดำเนินงานในองค์กรได้เป็นอย่างดี ตอบโจทย์การบริหาร Supply Chain เพราะ Microsoft Dynamics NAV (เดิมชื่อ Navision) เป็น ระบบ ERP Solutions ที่ช่วยจัดการวางแผนทรัพยากรต่างๆ ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพเหมาะกับธุรกิจที่ต้องการความถูกต้อง ความรวดเร็วในการวิเคราะห์หรือตัดสินใจ

Microsoft Dynamics 365 Business Central

Microsoft Dynamics NAV เป็นโซลูชั่นเพื่อการบริหารธุรกิจที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของธุรกิจได้เป็นอย่างดี

เนื่องจากช่วยให้ผู้บริหารองค์กรเห็นภาพรวมของธุรกิจ สามารถบริหารบัญชีการเงิน บริหารการจัดซื้อ การผลิต บริหารคลังสินค้า การจัดจำหน่าย ตลอดจนถึงการจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้า ทั้งนี้สิ่งที่ผู้บริหารต้องการควบคุมก็คือ ต้นทุนการผลิต ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับงานที่ทำด้วย โดยโซลูชั่นจาก Dynamics NAV ช่วยบริหารการผลิต ควบคุมต้นทุนการผลิต ส่งผลไปจนถึงการช่วยลดต้นทุนการผลิตในครั้งถัดไปได้ เพราะเป็นเครื่องมือในการวางแผน บริหาร และดำเนินการผลิต เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าและบริการได้ตรงตามความต้องการ ครบถ้วนตามกำหนดเวลา ช่วยให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ข้อมูล ควบคุมต้นทุนของการผลิตสินค้าและบริการต่างๆ ได้ ทั้งนี้ยังรองรับกิจกรรมการผลิตแบบ Just in Time (JIT) ที่จะช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงาน เพิ่มความมั่นใจในการส่งมอบสินค้าและบริการให้ถึงมือลูกค้าตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้

Microsoft Dynamics NAV มีโมดูลสำหรับการบริหารต้นทุนการผลิต ซึ่งจะช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้มองเห็นภาพรวมค่าใช้จ่ายในการผลิต รองรับการผลิตทั้งแบบ Make to Order และ Make to Stock และยังเป็น ระบบ ERP ที่ช่วยบริหารการผลิตตั้งแต่ขั้นตอนของการเริ่มวางแผนการผลิต การจัดสรรกำลังการผลิต และขั้นตอนผลิตสินค้าจนสำเร็จ นอกจากนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนแผนงานการผลิต ตามความสำคัญของงานที่ทำได้ สามารถจัดพิมพ์รายงานประมาณการต้นทุนการผลิต เปรียบเทียบกับต้นทุนการผลิตจริงที่ได้ เชื่อมโยงข้อมูลกับฝ่ายบัญชี ทำให้ได้ข้อมูลต้นทุนการผลิตที่ถูกต้อง

บล็อกที่เกี่ยวข้อง


หากคุณกำลังมองหาระบบ ERP เพื่อการบริหารด้านธุรกิจและการวางแผนทรัพยากรต่างๆ ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพที่สูงสุด เรามีบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางเทคนิคครบวงจร ทั้งงานด้าน Implement และ Support เพื่อช่วยพัฒนาและบริหารด้านธุรกิจของท่านให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด