ข้อมูล ข้อใจ ปัจจัยสำคัญการขับเคลื่อนธุรกิจ Data

Views : 2617
ข้อมูล ข้อใจ ปัจจัยสำคัญการขับเคลื่อนธุรกิจ Data

ข้อมูล ข้อใจ ปัจจัยสำคัญการขับเคลื่อนธุรกิจ Data

ข้อมูล DATA ปัจจัยสำคัญการขับเคลื่อนธุรกิจ

ข้อมูลในองค์กรคุณเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ในทุกเหตุการณ์ เมื่อคุณนำข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนี้สามารถนำไปสู่การทำแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพ

เพิ่มผลประโยชน์ทางธุรกิจ เพิ่มโอกาสในการสร้างผลกำไร การให้บริการที่ดีเพิ่มความประทับใจต่อลูกค้า


บันทึกข้อมูลธุรกิจด้วย
ERP ช่วยให้ผู้บริหารมองเห็นภาพรวมของธุรกิจ
สามารถเชื่อมโยงการทำงานแต่ละส่วนงานเข้าด้วยกัน ซึ่งช่วยลดความซ้ำซ้อนสำหรับกระบวนการทำงานที่ยังมีความคาบเกี่ยวกัน และสามารถมองเห็นภาพรวมของการทำงานทั้งองค์กร


ทำให้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้มากที่สุด ตอบโจทย์การบริหาร
Supply Chain ตั้งแต่การซื้อ (Purchasing) การขายสินค้า (Sales & Marketing) จัดการด้านคลังสินค้า (Warehousing) และด้านการขนส่ง (Logistics) สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางธุรกิจอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี กำหนดเป้าหมายทางการตลาดได้ทันที

ระบบ ERP D365BC อ่านต่อ https://bigworkthailand.com/product/microsoft-dynamics-365-business-central


ต่อยอดด้วยการวิเคราะห์เชิงลึก เป็นกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหาและตอบคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง เช่น วิเคราะห์รายได้, รายได้ต่อผลิตภัณฑ์ หรือปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ผลิตต่อเดือน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะทำให้ธุรกิจสามารถตัดสินใจหรือโฟกัสไปที่สิ่งที่ตัวเองหรือสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้

Power BI อ่านเพิ่มเติม https://bigworkthailand.com/product/microsoft-power-bi

---------------------------------------------
Bigwork Co., Ltd. | บริษัท งานใหญ่ จำกัด
ERP | BI Service Provider
Inbox Now!
โทร. 062-6198619
E-mail : marketing@bigworkthailand.com
Line : @Bigwork
https://bigworkthailand.com/
Youtube : Bigwork official
Facebook : Bigwork Co., Ltd.

บล็อกที่เกี่ยวข้อง


หากคุณกำลังมองหาระบบ ERP เพื่อการบริหารด้านธุรกิจและการวางแผนทรัพยากรต่างๆ ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพที่สูงสุด เรามีบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางเทคนิคครบวงจร ทั้งงานด้าน Implement และ Support เพื่อช่วยพัฒนาและบริหารด้านธุรกิจของท่านให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด