Finance and Sale ทำงานร่วมกันบนระบบ Microsoft Dynamics 365 Business Central

Views : 97
Finance and Sale ทำงานร่วมกันบนระบบ Microsoft Dynamics 365 Business Central

Finance and Sale ทำงานร่วมกันบนระบบ Microsoft Dynamics 365 Business Central

ระบบการเงินเชื่อมต่อ ระบบงานขายสร้างกระบวนการธุรกิจที่สำคัญ

การทำงานร่วมกันของโมดูลการเงิน (Finance Module) กับโมดูลการขาย (Sale Module) ใน Microsoft Dynamics 365 Business Central


ด้วยพื้นฐาน ระบบ ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central 
ถูกออกแบบให้เป็น Solution (โซลูชัน) การจัดการธุรกิจที่ครอบคลุมซึ่งรวมแผนกต่างๆ ภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงการบูรณาการอย่างราบรื่นกับการจัดการทางการเงิน การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การขาย การบริการลูกค้า และกระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญอื่นๆ

การจัดการทางการเงิน จัดการกระบวนการทางการเงินหลัก เช่น บัญชีแยกประเภททั่วไป บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ และการรายงานทางการเงิน รวมไปถึงการปรับปรุงการดำเนินงานทางการเงิน โดยให้การมองเห็นประสิทธิภาพทางการเงินแบบเรียลไทม์

 

 

จัดการวางแผนการเงิน จัดทำงบประมาณ

สร้างการคาดการณ์การขาย และข้อมูลการขายจริงจะรวมอยู่ในการวางแผนทางการเงินและกระบวนการจัดทำงบประมาณ ทำให้ทีมการเงินสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อการจัดทำงบประมาณ การคาดการณ์ และการวิเคราะห์ทางการเงินที่แม่นยำยิ่งขึ้น

 


ใบแจ้งหนี้คงค้าง ประวัติการชำระเงิน

ระบบ D365BC ในส่วนของงานขาย และใบแจ้งหนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับโมดูลทางการเงิน ซึ่งทำให้กระบวนการออกใบแจ้งหนี้เป็นแบบอัตโนมัติ การรับรู้รายได้จะสอดคล้องกับธุรกรรมการขาย เพื่อให้มั่นใจว่าการรับรู้รายได้ในบันทึกทางการเงินถูกต้อง และทันเวลา การผสานรวมกับโมดูลการเงินช่วยให้การจัดการเครดิตดีขึ้นโดยการติดตามวงเงินสินเชื่อของลูกค้า องค์กรต่างๆ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลรอบด้านในการขยายสินเชื่อให้กับลูกค้า ในขณะเดียวกันก็ลดความเสี่ยงของการไม่ชำระเงินล่าช้าหรือไม่ชำระเงิน

 

การจัดการกระแสเงินสด

โมดูลการเงินรวบรวมการชำระเงินและใบเสร็จรับเงินที่เกี่ยวข้องกับการขาย ให้มุมมองกระแสเงินสดที่แม่นยำ องค์กรจึงสามารถตรวจสอบและจัดการกระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพสภาพคล่องและเสถียรภาพทางการเงิน


การวิเคราะห์ต้นทุนการขาย

รวบรวมต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการขาย รวมถึงต้นทุนผลิตภัณฑ์ ค่าจัดส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้องค์กรต่างๆ ดำเนินการวิเคราะห์ต้นทุนการขายได้อย่างละเอียด สนับสนุนกลยุทธ์การกำหนดราคาและการประเมินความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้น


การจัดการภาษีการขาย

การบูรณาการกับโมดูลการเงินทำให้มั่นใจได้ว่าการคำนวณและการเก็บภาษีขายมีความถูกต้อง สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านภาษี ลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาด และทำให้การรายงานภาษีง่ายขึ้น

 

ข้อมูลเชิงลึกทางการเงิน ได้แบบ Real-Time

ธุรกรรมการขาย รวมถึงคำสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ และการชำระเงิน ได้รับการผสานรวมเข้ากับโมดูลการเงินได้อย่างราบรื่น การบูรณาการแบบเรียลไทม์นี้ช่วยให้มองเห็นผลกระทบทางการเงินของกิจกรรมการขายได้ทันที ทำให้สามารถรายงาน และวิเคราะห์ทางการเงินที่เป็นปัจจุบันได้

 

ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อใช้งาน Finance module กับ sales ที่ทำงานประสานกัน ในระบบ erp Microsoft Dynamics 365 Business Central

 

ทัศนวิสัยทางการเงินที่ดีขึ้น

การบูรณาการแบบเรียลไทม์ช่วยให้มองเห็นผลกระทบทางการเงินของกิจกรรมการขายได้ทันที ทำให้สามารถรายงานทางการเงินที่แม่นยำและทันสมัย

 

ข้อมูลเชิงลึกทางการเงินแบบเรียลไทม์

โมดูลการเงินให้ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ เมื่อรวมเข้ากับโมดูลการขาย องค์กรต่างๆ จะได้รับมุมมองแบบองค์รวมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและประสิทธิภาพการทำงาน ช่วยให้ตัดสินใจได้ดีขึ้น

 

กระบวนการสั่งซื้อเป็นเงินสดที่คล่องตัว

การบูรณาการระหว่างการเงินและการขายช่วยให้มั่นใจได้ถึงการไหลเวียนของข้อมูลที่ราบรื่นตั้งแต่การสร้างใบสั่งขายไปจนถึงการสร้างใบแจ้งหนี้และการเรียกเก็บเงิน การปรับปรุงกระบวนการสั่งซื้อเป็นเงินสดให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นและลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาด

 

การรับรู้รายได้ที่ถูกต้อง

ธุรกรรมการขายส่งผลโดยตรงต่อรายได้ และโดยการรวมการเงินเข้ากับการขาย คุณสามารถรับประกันการรับรู้รายได้ที่แม่นยำและทันเวลา นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อบังคับทางการบัญชี

 

ปรับปรุงการจัดการกระแสเงินสด

ระบบการเงินและการขายแบบครบวงจรช่วยให้การจัดการกระแสเงินสดดีขึ้น องค์กรต่างๆ สามารถตรวจสอบลูกหนี้ ติดตามการชำระเงินของลูกค้า และปรับเงื่อนไขเครดิตให้เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่ามีกระแสเงินสดที่ดี

 

การพยากรณ์และการวางแผนที่ได้รับการปรับปรุง

การบูรณาการช่วยให้สามารถคาดการณ์และวางแผนทางการเงินได้แม่นยำยิ่งขึ้น การคาดการณ์ยอดขายสามารถเชื่อมโยงโดยตรงกับงบประมาณทางการเงิน ช่วยให้องค์กรสามารถจัดเป้าหมายการขายให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินได้

 

การรายงานอัตโนมัติ

การบูรณาการช่วยอำนวยความสะดวกในการรายงานอัตโนมัติโดยการดึงข้อมูลการขายและการเงินที่เกี่ยวข้องมาไว้ในรายงานที่ปรับแต่งได้ ซึ่งไม่เพียงช่วยประหยัดเวลา แต่ยังช่วยให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ทันสมัยและถูกต้องอีกด้วย

 

การป้อนข้อมูลและข้อผิดพลาดที่ลดลง

ด้วยโมดูลที่ผสานรวม การป้อนข้อมูลด้วยตนเองจะลดลง ลดโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดและความคลาดเคลื่อนระหว่างบันทึกการขายและการเงิน สิ่งนี้นำไปสู่ความแม่นยำและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่เพิ่มขึ้น

 

แนวทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการตรวจสอบ

โมดูลการเงินมักจะมีคุณลักษณะเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับกฎระเบียบทางการเงิน เมื่อรวมเข้ากับฝ่ายขาย องค์กรสามารถรักษาเส้นทางการตรวจสอบที่ครอบคลุม ช่วยในการปฏิบัติตามข้อกำหนด และทำให้กระบวนการตรวจสอบง่ายขึ้น

 

การควบคุมต้นทุน

องค์กรสามารถควบคุมต้นทุนได้ดีขึ้นโดยการจัดกิจกรรมการขายให้สอดคล้องกับทรัพยากรทางการเงิน การบูรณาการนี้ช่วยให้สามารถติดตามค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาย และช่วยให้มั่นใจว่ามีการบัญชีต้นทุนอย่างถูกต้อง

 

การรวมโมดูลการเงินและการขาย ของระบบ Microsoft Dynamics 365 Business Central หรือ D365BC ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โดยจัดให้มีแพลตฟอร์มแบบรวมสำหรับการจัดการกระบวนการทางการเงินและการขาย สิ่งนี้นำไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้น ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดีขึ้น และความสำเร็จทางธุรกิจโดยรวม

 

 

บล็อกที่เกี่ยวข้อง


หากคุณกำลังมองหาระบบ ERP เพื่อการบริหารด้านธุรกิจและการวางแผนทรัพยากรต่างๆ ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพที่สูงสุด เรามีบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางเทคนิคครบวงจร ทั้งงานด้าน Implement และ Support เพื่อช่วยพัฒนาและบริหารด้านธุรกิจของท่านให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด