กลยุทธ์ 4C พิชิตใจลูกค้า เข้าใจผู้บริโภค

Views : 3602
กลยุทธ์ 4C พิชิตใจลูกค้า เข้าใจผู้บริโภค

กลยุทธ์ 4C พิชิตใจลูกค้า เข้าใจผู้บริโภค

กลยุทธ์ 4C พิชิตใจลูกค้า เข้าใจผู้บริโภคปัจจุบัน

นอกจาก 4P ที่เป็นหลักกลยุทธ์ของผู้ดำเนินธุรกิจทุกประเภทมาเสมอ อีกหนึ่งหลักสำคัญที่จะช่วยเพิ่มยอดสั่งซื้อ หรือเรียกใช้บริการเพิ่มขึ้น นั่นคือ กลยุทธ์ 4C Customer, Cost, Convenience และ Communications ที่จะยึดลูกค้า หรือผู้บริโภคเป็นหลักสำคัญ

 

4C คืออะไร

กลยุทธ์การตลาดที่คัดกรองจากมุมมองความต้องการของผู้บริโภค ตั้งแต่ลูกค้าต้องการซื้อหรือใช้บริการแบบใด จะมีความคิด ความรู้สึกต่อสินค้า และบริการนี้อย่างไร เสนอความคุ้มค่าในการที่ลูกค้าจะใช้จ่าย การมองที่ลูกค้าเป็นหลักช่วยให้สร้างการตลาดที่มีความหมาย และตอบโจทย์ของลูกค้าได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

 

4C มีอะไรบ้าง

1.     Customer ตรงความต้องการของลูกค้า ผู้บริโภค

      สินค้า และบริการจะต้องตรงความต้องการ หรือการมองหาสินค้าของลูกค้า เพื่อการรวบรวมข้อมูลลูกค้าในตลาด ว่าเขาอยากได้แบบใด หรือมีปัญหาในสิ่งไหน เพื่อเสนอความต้องการให้ตรงจุด

 

2.   Cost ความคุ้มค่าของลูกค้า

       ธุรกิจ สินค้ามากมายในประเทศ หรือในโลกนี้ ต่างเป็นที่ต้องการของลูกค้า การที่ลูกค้าจะตัดสินใจใช้จ่าย จะคำนึงถึงความคุ้มค่าเป็นหลัก ลูกค้าจะเกิดการเปรียบเทียบระหว่างราคา และคุณภาพที่ได้รับ เพื่อป้องกันคู่เปรียบเทียบ เราจึงต้องเก็บข้อมูล สำรวจลูกค้าเพื่อวางแผนธุรกิจ พร้อมจะเสนอความคุ้มค่าให้กับลูกค้าอยู่เสมอ

 

3.   Convenience ความสะดวกต่อการซื้อสินค้า หรือการรับบริการ

ช่องทางการจัดจำหน่ายต้องอำนวยให้ผู้บริโภคสะดวกซื้อมากที่สุด โดยการสำรวจจากการซื้อสินค้า หรือการสั่งซื้อสินค้า แบบไหนตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุด เพิ่มความสะดวกในการซื้อ เพิ่มฐานลูกค้ามากยิ่งขึ้น

 

4.   Communication สื่อสารส่งเสริมการขายตรงกลุ่มเป้าหมาย

การสื่อสาร หรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์สินค้า บริการ บอกเล่าคุณสมบัติเพื่อเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจเลือกซื้อ หรือใช้บริการ เก็บเป็นข้อมูลว่าลูกค้าสนใจจากช่องทางใด กลุ่มลูกค้าแบบไหนที่สินค้าของเราตอบโจทย์เขามากที่สุด เรียกได้ว่าการสื่อสารก็มีผลต่อการตัดสินใจเช่นเดียวกัน

 

เป็นอย่างไรบ้างคะ กลยุทธ์ 4C นี้ พอจะเป็นตัวช่วยวางแผนการตลาดของคุณได้หรือไม่ การที่เรายึดลูกค้าเป็นหลัก ทำให้เราเข้าใจในมุมมองของลูกค้ามากขึ้น เพื่อการปรับปรุง และพัฒนาในสินค้า และบริการ เมื่อเราตอบโจทย์ลูกค้าได้มากเท่าไหร่การต่อยอด การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของคุณจะเพิ่มมากขึ้นไปอีก


 

บล็อกที่เกี่ยวข้อง


หากคุณกำลังมองหาระบบ ERP เพื่อการบริหารด้านธุรกิจและการวางแผนทรัพยากรต่างๆ ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพที่สูงสุด เรามีบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางเทคนิคครบวงจร ทั้งงานด้าน Implement และ Support เพื่อช่วยพัฒนาและบริหารด้านธุรกิจของท่านให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด