Data Cleansing NAV-D365BC ทำความสะอาดข้อมูล ลดปัญหาระบบช้า

Views : 510
Data Cleansing NAV-D365BC ทำความสะอาดข้อมูล ลดปัญหาระบบช้า

Data Cleansing NAV-D365BC ทำความสะอาดข้อมูล ลดปัญหาระบบช้า

Data Cleansing Services “ทำความสะอาดข้อมูล ลดปัญหาระบบช้า”

 

การทำ Data Cleansing ในระบบ ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central / NAV

มีความสำคัญที่จะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพของระบบ

 

Dynamics 365 Business Central เป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่แข็งแกร่งที่จัดการฟังก์ชันทางธุรกิจที่หลากหลาย รวมถึงการจัดการทางการเงิน การควบคุมสินค้าคงคลัง และการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ข้อมูลที่สะอาดและถูกต้องถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำงานที่ราบรื่น นี่คือสาเหตุที่บริการล้างข้อมูลมีความสำคัญในบริบทนี้

 

ความสำคัญสำหรับการทำ Data Cleansing ฐานข้อมูลระบบ ERP


การตรวจสอบความถูกต้อง

การตรวจสอบว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่ โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเช่น ความถูกต้องของที่อยู่อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, และข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจมีข้อผิดพลาด

 

กำหนดมาตรฐานข้อมูล

รับรองรูปแบบข้อมูลและแบบแผนที่สอดคล้องกัน เช่น สัญลักษณ์สกุลเงิน รูปแบบวันที่ และรหัสผลิตภัณฑ์

 

การลบรายการที่ซ้ำกัน

การค้นหาและลบข้อมูลที่มีค่าเดิมหรือข้อมูลที่ซ้ำซ้อนซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการนำเข้าข้อมูลจากแหล่งที่แตกต่างกัน

 

เพื่อประสิทธิภาพการดำเนินงาน

การทำ Data Cleansing ช่วยลดการแทรกซึมข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือซ้ำซ้อนในระบบ ซึ่งจะทำให้ระบบ ERP Business Central ทำงานได้เร็วขึ้น และลดการยุติการใช้งานที่เกิดจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

 

การตรวจจับค่าผิดปกติ

ตรวจสอบว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่ โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเช่น ความถูกต้องของที่อยู่อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, และข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจมีข้อผิดพลาด

 

เพื่อการวิเคราะห์ที่ได้รับการปรับปรุง

ข้อมูลที่แม่นยำเป็นสิ่งสำคัญสำหรับข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมายและการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล การล้างข้อมูลใน Dynamics 365 Business Central ช่วยให้ระบบธุรกิจอัจฉริยะและการรายงานดีขึ้น

 

 

สาเหตุที่ต้อง Data Cleansing           เมื่อการใช้ระบบเป็นระยะเวลายาวนาน มีข้อมูลที่ถูกบันทึกเข้าระบบ หรือข้อมูลที่ได้รับเข้ามาทำให้เกิดข้อมูลจำนวนมากสิ่งที่มีผลกระทบต่อการใช้งานนั่นก็คือ ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือเกิดความเสียหาย ส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมธุรกิจในระบบ ERP ของคุณ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้การบัญชีไม่ตรงกับความเป็นจริง ข้อมูลไม่จำเป็นจำนวนมาก ไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพเพิม่ขึ้น ข้อมูลมีขนาดใหญ่เกินไป จึงส่งผลให้ระบบการทำงานช้าลง


           การล้างข้อมูล (Data Cleansing) บนระบบ ERP แบบ Microsoft Dynamics 365 Business Central เป็นกระบวนการสำคัญเพราะมีหลายสาเหตุที่ทำให้การล้างข้อมูลนี้เป็นเรื่องจำเป็น นี่คือสาเหตุสำคัญที่คุณอาจต้องพิจารณา

 

มีข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือเสียหาย
ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือเสียหายอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมธุรกิจในระบบ
ERP ของคุณ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้การบัญชีไม่ตรงกับความเป็นจริง การล้างข้อมูลช่วยแก้ไขปัญหานี้

 

ข้อมูลซ้ำซ้อนกินพื้นที่ความจำ

แน่นอนว่าในฐานข้อมูลขนาดใหญ่จะประกอบไปด้วยข้อมูลที่ไม่จำเป็น หรือซ้ำซ้อนจำนวนมาก ทำให้การดำเนินงานบนระบบไม่สามารถดำเนินไปได้อย่างรวดเร็ว

 

ข้อมูลขยะเยอะ ส่งผลสีย

ข้อมูลขยะ นอกจากจำทให้ระบบที่ช้าลง ยังอาจเกิดช่องโหว่ที่อาจจะเป็นต้นเหตุในการถูกขโมยข้อมูลได้ หากไม่มีการล้างข้อมูลที่ไม่จำเป็นหรืออาจมีข้อมูลแฝงอยู่ อาจจะสร้างความเสี่ยงที่เกิดจากข้อมูลเหล่านั้น

 

รักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูล

หากไม่มีการล้างข้อมูลที่ไม่จำเป็นหรืออาจมีข้อมูลแฝงอยู่ อาจจะสร้างความเสี่ยงที่เกิดจากข้อมูลเหล่านั้น การล้างข้อมูลจะช่วยให้องค์กรคุณรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่สำคัญ และดำเนินงานไปได้อย่างรวดเร็วคล้ายได้ใช้ระบบ ERP ใหม่

 

การดำเนินการตามข้อกำหนดหรือกฎหมาย

อาจจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวกับการรักษา และการล้างข้อมูลของลูกค้า ตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวข้อมูล (GDPR)

 

ที่กล่าวทั้งหมดนี้การทำความสะอาดข้อมูลสำหรับ Dynamics 365 Business Central เป็นองค์ประกอบที่ไม่ควรปล่อยผ่านในการรักษาคุณภาพข้อมูลและความน่าเชื่อถือภายในระบบ ERP ด้วยการจัดการปัญหาต่างๆ เช่น บันทึกที่ซ้ำกัน ข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกัน และข้อผิดพลาดในการตรวจสอบ บริการเหล่านี้ช่วยให้องค์กรต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจ รับรองความถูกต้องของข้อมูล และรับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าจากข้อมูลของพวกเขา ซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีขึ้นในท้ายที่สุด

 

 

บล็อกที่เกี่ยวข้อง


หากคุณกำลังมองหาระบบ ERP เพื่อการบริหารด้านธุรกิจและการวางแผนทรัพยากรต่างๆ ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพที่สูงสุด เรามีบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางเทคนิคครบวงจร ทั้งงานด้าน Implement และ Support เพื่อช่วยพัฒนาและบริหารด้านธุรกิจของท่านให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด