ใช้ซอฟต์แวร์ ERP Microsoft จัดการทางการเงินธุรกิจ

Views : 3114
ใช้ซอฟต์แวร์ ERP Microsoft จัดการทางการเงินธุรกิจ

ใช้ซอฟต์แวร์ ERP Microsoft จัดการทางการเงินธุรกิจ

ใช้ซอฟต์แวร์ ERP Microsoft จัดการทางการเงินธุรกิจ

ธุรกิจเป็นสถาบันทางสังคม ที่รวบรวมทั้งศาสตร์ และศิลป์ จำเป็นต้องใช้ความชำนาญและการดำเนินงานให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อการแสวงหาผลกำไร ให้บริการแก่ผู้บริโภค สร้างโอกาสให้คนมีงานทำ เหตุผลเหล่านี้จึงต้องจัดการสถานการณ์ทางการเงินให้ดีที่สุด เป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จและการเติบโต

ระบบ ER Microsoft Dynamics 365 Business Central เป็นซอฟต์แวร์การจัดการทางการเงินที่จะช่วยให้เจ้าของและผู้จัดการสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้นเกี่ยวกับเจ้าหนี้ ลูกหนี้ สินทรัพย์ถาวร และจุดข้อมูลทางการเงินที่สำคัญอื่นๆ ได้เร็วขึ้น

เป็นการวางแผนทรัพยากรองค์กรที่ครอบคลุม ช่วยให้คุณสามารถดูและจัดการข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานที่สำคัญได้จากแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย ซึ่งรวมข้อมูลทางการเงินและธุรกิจทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว

 

ประโยชน์ของการใช้ซอฟต์แวร์จัดการทางการเงินธุรกิจ

1.     ควบคุมข้อมูลทางการเงิน

ระบบที่รวมฟังก์ชันการทำบัญชีหลักเพื่อติดตาม และจัดทำงบการเงินที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการทำบัญชีหลักเพื่อติดตามรายได้-รายจ่าย ,สินทรัพย์ - หนี้สิน และค่าเสื่อมราคาเพื่อจัดทำงบการเงินที่ถูกต้อง

 

2.   เพิ่มการมองเห็นข้อมูลธุรกิจเพื่อการจัดการ

Microsoft Dynamics 365 เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้บริหาร สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากของทั้งองค์กร เพื่อทราบสถาการณ์ ปรับปรุงความถูกต้องของงบประมาณ รายงาน และการคาดการณ์ โดยจะทำให้สามารถประเมินผลกระทบของการตัดสินใจทางการเงินที่มีต่อการดำเนินงาน ได้สะดวกยิ่งขึ้น

สำหรับองค์กรข้ามชาติ มื่อใช้ระบบดังกล่าวแล้ว จะช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินสามารถปรับตัวให้เข้ากับข้อกำหนดทางการเงินในระดับท้องถิ่นและระดับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว และจัดการข้อกำหนดด้านภาษี กฎระเบียบ และการรายงานในระดับประเทศและระดับภูมิภาคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบและลดความเสี่ยง

ทั้งนี้การใช้ระบบการจัดการทางการเงินที่ทันสมัยในระบบคลาวด์ช่วยให้บุคลากรที่ได้รับอนุญาตทั่วทั้งบริษัทและทั่วโลกสามารถดู วิเคราะห์ และอัปเดตข้อมูลและตัวชี้วัดหลักแบบเรียลไทม์ได้จากทุกที่และจากอุปกรณ์ใดก็ได้

 

3.   ปรับปรุงกระบวนการจัดการค่าใช้จ่าย

ระบบการจัดการทางการเงินจะช่วยลดขั้นตอนในการกรอกข้อมูลและการส่งรายงานค่าใช้จ่ายโดยพนักงาน

เป็นการจัดการเงินสด และการจัดการธนาคารของระบบ ซึ่งการจัดการทางการเงินนั้น จะช่วยลดความยุ่งยากในการดูแลบัญชีธนาคารของบริษัท ตลอดจนเครื่องมือทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับบัญชีธนาคารเหล่านั้น เช่น ใบนำฝาก เช็ค ตั๋วแลกเงิน และตั๋วสัญญาใช้เงิน และปรับปรุงการกระทบยอดใบแจ้งยอดจากธนาคาร

จัดการควบคุมต้นทุนด้วยระบบ ERP ช่วยให้ทีมผู้บริหารสามารถรวบรวม และประเมินต้นทุนคงที่ ผันแปร รวมไปถึงส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตได้ ซึ่งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับกระบวนการบัญชีต้นทุน ทำให้ทีมเห็นความเบี่ยงเบนจากมาตรฐานที่กำหนด และทำการปรับปรุงเพื่อช่วยควบคุมต้นทุนในอนาคต

 

4.   ผลักดันการตัดสินใจทางธุรกิจด้วยข้อมูลรอบด้าน

ระบบการจัดการทางการเงินนี้ ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินประเมินและประเมินผลการตัดสินใจทางธุรกิจตามแผนหรือที่อาจเกิดขึ้นต่อสถานะทางการเงินของบริษัทในอนาคตได้อย่างแม่นยำ ตั้งแต่การจัดทำงบประมาณจนถึงการวางแผนระยะยาว

อีกทั้งเพื่อวางแผน และควบคุมการดำเนินงาน ระบบดังกล่าวจะลดขั้นตอนการตั้งค่า การดูแลงบประมาณของกำลังคนโดยละเอียด เพื่อลดความซับซ้อนของตำแหน่ง ช่วยให้คุณสามารถสร้างงบประมาณสินทรัพย์ถาวรที่คำนวณค่าเสื่อมราคาและบันทึกธุรกรรมตามแผนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เหล่านั้นได้

 

ระบบการจัดการทางการเงินที่เชื่อมต่อการใช้งานผ่าน ระบบคลาวด์ จะทำให้เจ้าของธุรกิจสามารถการมองเห็นสถานะทางการเงินของธุรกิจ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพทางการเงินให้ดียิ่งขึ้น การดำเนินการทางการเงินโดยอัตโนมัติ จะช่วยให้ฝ่ายการเงินลดเวลาการทำงาน ไม่เกิดการทำงานที่ซ้ำซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

บล็อกที่เกี่ยวข้อง


หากคุณกำลังมองหาระบบ ERP เพื่อการบริหารด้านธุรกิจและการวางแผนทรัพยากรต่างๆ ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพที่สูงสุด เรามีบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางเทคนิคครบวงจร ทั้งงานด้าน Implement และ Support เพื่อช่วยพัฒนาและบริหารด้านธุรกิจของท่านให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด