ระบบ ERP กับอุตสาหกรรมการผลิต By D365BC

Views : 3217
ระบบ ERP กับอุตสาหกรรมการผลิต By D365BC

ระบบ ERP กับอุตสาหกรรมการผลิต By D365BC

ระบบ ERP กับอุตสาหกรรมการผลิต ด้วย Microsoft Dynamic 365 Business Central

 

 ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าช่วงวิกฤติโรคระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 จนถึงปัจจุบันนั้น ทำให้อุตสาหกรรมหลายแห่งเกิดความติดขัดของการผลิต และซื้อวัตถุดิบ ทำให้ธุรกิจบางแห่งไม่สามารถมีสินค้าให้เพียงพอต่อผู้บริโภคได้

ในปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีในการจัดการบริหารทรัพยากรวัตถุดิบ คำนวณต้นทุนต่างๆ ที่จะเป็นตัวช่วยให้สินค้าในคลังอยู่ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดอยู่เสมอ อีกทั้งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจากยอดขายได้ทันที ช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้รวดเร็ว ทันสถานการณ์

 

Microsoft Dynamics 365 BC ให้ททผลลัพธ์ การผลิต ที่ธุรกิจคุณต้องการ