ทำไมต้องจัดการคลังสินค้าให้เป็นระบบ | Warehouse Management

Views : 254
ทำไมต้องจัดการคลังสินค้าให้เป็นระบบ | Warehouse Management

ทำไมต้องจัดการคลังสินค้าให้เป็นระบบ | Warehouse Management

ทำไมเราต้องจัดการคลังสินค้าให้เป็นระบบ

คลังสินค้าเป็นพื้นที่ที่ถูกวางแผนมาเพื่อจัดเก็บ และเคลื่อนย้าย สินค้าหรือวัตถุดิบ และดำเนินไปขั้นต่อไป ซึ่งสินค้าภายในคลังสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท 1. วัตถุดิบ (Material) 2. สินค้าสำเร็จรูป

Warehouse Management นั้น เป็นการจัดการรับ จัดเก็บ ลดการเคลื่อนย้ายวัตถุให้ได้น้อยที่สุด ส่งสินค้าไปยังการจัดจำหน่ายอย่างเป็นระบบ สะดวกต่อการทำงาน ป้องกันการสูญหาย ลดการทำงานซ้ำซ้อน สามารถบริหารเพื่อใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้ทุกตารางวา เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

 

ประโยชน์ของการมี Warehouse Management (การจัดการคลังสินค้า)

1.     เพิ่มประสิทธิกาพในการทำงาน

2.   ลดปริมาณสินค้าคงค้างสต็อก

3.   ลดค่าขนส่งสินค้า

4.   เพิ่มความประทับในด้านการบริการลูกค้าที่รวดเร็ว

5.   ป้องกันวัตถุในคลังสูญหาย

6.   ลดการเกิดสินค้า วัตถุ ขาดแคลน

7.    มีความพร้อมหากเกิดภาวะการเปลี่ยนแปลงของตลาด

 

Location Warehouse


Microsoft Dynamics 365 Business Central กับการจัดการคลังสินค้า Warehouse Management บริหารจัดการคลังสินค้า เป็นการจัดการในการรับ การจัดเก็บ หมายถึง การจัดส่งสินค้าให้ผู้รับเพื่อกิจกรรมการขาย เป้าหมายหลักในการบริหาร ดำเนินธุรกิจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าก็เพื่อให้เกิดการดำเนินการเป็นระบบให้ คุ้มกับการ ลงทุน การควบคุมคุณภาพของการเก็บ การหยิบสินค้า การป้องกัน ลดการสูญเสียจากการ ดำเนินงานเพื่อให้ต้นทุนการดำเนินงานต่ำที่สุด และการใช้ประโยชน์เต็มที่จากพื้นที่ เพื่อการต่อยอดธุรกิจ เพิ่มโอกาสในตลาดอย่างต่อเนื่อง ปรึกษาการนำเข้าระบบ ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central ได้ที่

 

BIGWORK ผู้ให้บริการติดตั้งระบบ ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central 
ติดต่อสอบถาม ปรึกษาการนำเข้าระบบ ERP ฟรี ได้ที่
Line : @BIGWORK

โทร. 062-6198619

Facebook : Bigwork Co., Ltd.

E-mail : marketing@bigworkthailand.com

https://bigworkthailand.com/

Youtube : Bigwork official

บล็อกที่เกี่ยวข้อง


หากคุณกำลังมองหาระบบ ERP เพื่อการบริหารด้านธุรกิจและการวางแผนทรัพยากรต่างๆ ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพที่สูงสุด เรามีบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางเทคนิคครบวงจร ทั้งงานด้าน Implement และ Support เพื่อช่วยพัฒนาและบริหารด้านธุรกิจของท่านให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด