ทำไมต้องจัดการคลังสินค้าให้เป็นระบบ | Warehouse Management

Views : 670
ทำไมต้องจัดการคลังสินค้าให้เป็นระบบ | Warehouse Management

ทำไมต้องจัดการคลังสินค้าให้เป็นระบบ | Warehouse Management

ทำไมเราต้องจัดการคลังสินค้าให้เป็นระบบ

คลังสินค้าเป็นพื้นที่ที่ถูกวางแผนมาเพื่อจัดเก็บ และเคลื่อนย้าย สินค้าหรือวัตถุดิบ และดำเนินไปขั้นต่อไป ซึ่งสินค้าภายในคลังสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท 1. วัตถุดิบ (Material) 2. สินค้าสำเร็จรูป

Warehouse Management นั้น เป็นการจัดการรับ จัดเก็บ ลดการเคลื่อนย้ายวัตถุให้ได้น้อยที่สุด ส่งสินค้าไปยังการจัดจำหน่ายอย่างเป็นระบบ สะดวกต่อการทำงาน ป้องกันการสูญหาย ลดการทำงานซ้ำซ้อน สามารถบริหารเพื่อใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้ทุกตารางวา เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

 

ประโยชน์ของการมี Warehouse Management (การจัดการคลังสินค้า)