Weighbridge in Dynamics 365 Business Central

Views : 3106
Weighbridge in Dynamics 365 Business Central

Weighbridge in Dynamics 365 Business Central

Weighbridge ระบบเครื่องชั่งรถบรรทุกสินค้า ในระบบ ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central

 

         ระบบเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกสินค้า/วัตถุดิบ ที่จะช่วย ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เก็บสถิติการใช้งานเครื่องชั่ง ทราบยอดรับซื้อ รวบรวมข้อมูลเหล่านี้ไว้ในระบบ ป้องกันความผิดพลาดของข้อมูล ป้องกันการทุจริต ไปจนถึงควบคุมรายรับรายจ่ายที่แม่นยำ เพิ่มการต่อยอดธุรกิจได้เพิ่มขึ้น โดยทั่วไป ระบบชั่งน้ำหนักจะประกอบด้วยส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ เช่น เครื่องชั่งน้ำหนักหรือสะพานชั่งน้ำหนัก พร้อมด้วยการผสานรวมซอฟต์แวร์เพื่อถ่ายโอนข้อมูลน้ำหนักไปยังระบบ ERP ได้อย่างราบรื่น


กระบวนการทำงานของฟังก์ชัน weighbridge ใน Microsoft Dynamics 365 Business Central