แนวทางแก้ปัญหาสถานที่ตั้ง และจำนวนคลังสินค้าหลายแห่ง How do you manage inventory in multiple warehouses

Views : 273
แนวทางแก้ปัญหาสถานที่ตั้ง และจำนวนคลังสินค้าหลายแห่ง How do you manage inventory in multiple warehouses

แนวทางแก้ปัญหาสถานที่ตั้ง และจำนวนคลังสินค้าหลายแห่ง How do you manage inventory in multiple warehouses

แก้ปัญหาสถานที่ตั้งคลังสินค้า และมีคลังสินค้าจำนวนหลายแห่ง ด้วยระบบ ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central สร้างผลลัพธ์ที่ดีต่องานคลังสินค้า

 

      การแก้ปัญหาเกี่ยวกับสถานที่ตั้งคลังสินค้าและจำนวนคลังสินค้าหลายแหล่งมีความสำคัญมากสำหรับธุรกิจเพราะมีผลต่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานภายในที่เกิดค่าใช้จ่ายการขนส่ง เสี่ยงต่อการเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมไปถึงเสี่ยงต่อการบริการลูกค้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ หรือไม่ทันเวลา ดังนั้นการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับสถานที่ตั้งคลังสินค้าและจำนวนคลังสินค้าหลายแหล่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสมในระดับที่สูงขึ้น


ปัญหาที่พบเมื่อมีสถานที่ตั้งคลังสินค้า และคลังสินค้าหลายแห่ง 

เกิดความสับสนในการติดตามสินค้า
การที่มีคลังสินค้าหลายแหล่งนั้น อาจทำให้กระบวนการจัดการคลังสินค้าซับซ้อนขึ้นได้ เนื่องจากต้องติดตามสินค้าแต่ละชนิดที่ต่างกันในแต่ละคลัง และการทำงานร่วมกันอาจเกิดความซำซ้อนได้

สร้างความซับซ้อนการจัดการ

การมีคลังสินค้าหลายแหล่งอาจทำให้กระบวนการจัดการคลังสินค้าซับซ้อนขึ้น เนื่องจากต้องติดตามสินค้าแต่ละชนิดที่ต่างกันในแต่ละคลัง และการทำงานร่วมกับการจัดส่งและการบริหารจัดการสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ความไม่สมดุลการจัดการคลังสินค้า

การมีคลังสินค้าหลายแหล่งอาจทำให้เกิดความไม่สมดุลในการจัดสินค้า ซึ่งอาจส่งผลให้มีการจัดเก็บสินค้าที่มีอยู่ในคลังมากเกินไปหรือไม่เพียงพอ นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดการสูญหายหรือการบกพร่องในการจัดส่งสินค้า

 

ต้นทุนค่าใช้จ่ายการดำเนินงานคลังต่าง ๆ

การมีคลังสินค้าหลายแหล่งอาจส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มเติม เช่น ค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่สำหรับคลังสินค้า เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการจัดเก็บสินค้า และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสินค้าในแต่ละคลังสินค้า

 
สำรวจปัญหาที่พบ 
สถานที่ตั้งคลังสินค้า และมีคลังสินค้าจำนวนหลายแห่งเพิ่มเติม ที่บล็อกนี้ >> https://bigworkthailand.com/blog/without-inventory-erp-system


ทำไมต้องแก้ปัญหา จากสถานที่ตั้งคลังสินค้า และจำนวนคลังหลายแห่ง


การแก้ปัญหาเกี่ยวกับสถานที่ตั้งคลังสินค้าและจำนวนคลังสินค้าหลายแหล่งมีความสำคัญมากสำหรับธุรกิจเพราะมีผลต่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานและบริการลูกค้าดังนี้


ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

การมีคลังสินค้าหลายแหล่งช่วยให้สามารถเลือกใช้คลังสินค้าที่ตั้งใกล้ลูกค้ามากที่สุดเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า เช่น ลดค่าน้ำมันและเวลาการขนส่งสินค้า

 

การบริหารจัดการความต้องการของลูกค้า

การมีคลังสินค้าหลายแหล่งช่วยให้สามารถจัดการความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสามารถจัดส่งสินค้าได้รวดเร็วและตรงเวลาตามความต้องการของลูกค้า

 

การลดเวลาในกระบวนการส่งสินค้า

การมีคลังสินค้าหลายแหล่งช่วยให้สามารถลดเวลาในกระบวนการเตรียมการส่งสินค้าได้ เนื่องจากสามารถเลือกใช้คลังสินค้าที่มีสินค้าพร้อมส่งอยู่ใกล้ลูกค้ามากที่สุด

 

การลดความเสี่ยงในกรณีฉุกเฉิน

การมีคลังสินค้าหลายแหล่งช่วยให้สามารถลดความเสี่ยงในกรณีฉุกเฉิน เช่น การมีคลังสินค้าสำรองเพื่อใช้เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้โดยไม่มีความผิดพลาดในการบริหารจัดการสินค้าและการให้บริการลูกค้า

 

แนวทางแก้ปัญหาด้วยระบบ ERP Dynamics 365 Business Central

 


การเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่ตั้งคลังสินค้า

คุณต้องการปรับตำแหน่งของสินค้าภายในคลังสินค้าของคุณให้เหมาะสมเพื่อลดเวลาการเดินทางสำหรับผู้หยิบสินค้า

 

·      ใช้ฟังก์ชัน Location เพื่อกำหนดโซน ภายในคลังสินค้าของคุณ เช่น พื้นที่รับสินค้า หยิบสินค้า และจัดส่ง

 

·      ใช้ feature "Item Cross References" เชื่อมโยงรายการเฉพาะไปยังตำแหน่งจัดเก็บที่เหมาะสมที่สุดภายในคลังสินค้า

 

·      ใช้การจัดการตำแหน่งของ storage bins เพื่อกำหนดถังจัดเก็บเฉพาะให้กับรายการต่างๆ ตามปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาด น้ำหนัก และความถี่ในการหยิบ

 

การจัดการคลังสินค้าหลายแห่ง

·      “ตั้งค่า” สถานที่ตั้งคลังสินค้าหลายแห่งกำหนดกฎการโอนเพื่อทำให้การเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างคลังสินค้าเหล่านั้นเป็นไปโดยอัตโนมัติ

 

·      ใช้ประโยชน์จาก sales and purchase order management features ปรับปรุงกระบวนการถ่ายโอนสินค้าระหว่างคลังสินค้าตอบสนองคำสั่งซื้อของลูกค้าจากสถานที่ ที่ใกล้ที่สุดที่มีอยู่

 

·      ต่อยอดสร้างรายงาน "ความพร้อมจำหน่ายสินค้าตามสถานที่ตั้ง" เพื่อตรวจสอบระดับสต็อกในคลังสินค้าทั้งหมด และอำนวยความสะดวกในการตัดสินใจการเติมสินค้า

 

·      ใช้ข้อมูลในอดีตเพื่อคาดการณ์ความต้องการและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรสินค้าคงคลังทั่วทั้งคลังสินค้า

 

การลดต้นทุนการจัดส่งให้เหลือน้อยที่สุด

คุณต้องการลดต้นทุนการจัดส่งโดยการเลือกคลังสินค้าอย่างมีกลยุทธ์ที่จะตอบสนองคำสั่งซื้อของลูกค้าโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความใกล้ชิดกับลูกค้า ความพร้อมในสต็อค และค่าขนส่ง

·      ผสานรวม Business Central กับผู้ให้บริการขนส่งหรือผู้ให้บริการโลจิสติกส์บุคคลที่สามเพื่อเข้าถึงอัตราค่าขนส่งและเวลาขนส่งแบบเรียลไทม์

 

·      ใช้ลอจิกการกำหนดเส้นทางภายในระบบเพื่อเลือกคลังสินค้าที่คุ้มค่าที่สุดโดยอัตโนมัติสำหรับการดำเนินการตามคำสั่งซื้อแต่ละรายการตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

 

·      ใช้ความสามารถในการรายงานของ Dynamics 365 Business Central เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนการจัดส่งและเพิ่มประสิทธิภาพเกณฑ์การเลือกคลังสินค้าเมื่อเวลาผ่านไปตามข้อมูลในอดีต

 

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดวางสินค้าคงคลัง

คุณต้องเพิ่มประสิทธิภาพการจัดวางสินค้าคงคลังภายในคลังสินค้าหลายแห่งเพื่อลดต้นทุนการขนย้ายและปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อ

·      ใช้การวิเคราะห์ ABC เพื่อจัดหมวดหมู่รายการตามความสำคัญและความรวดเร็ว จากนั้นกำหนดสถานที่จัดเก็บที่เหมาะสมภายในคลังสินค้าตามลำดับ

 

·      ใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลังของ Business Central เพื่อคำนวณจุดสั่งซื้อใหม่ที่เหมาะสมที่สุด ระดับสินค้าคงคลังที่ปลอดภัย และปริมาณการสั่งซื้อสำหรับคลังสินค้าแต่ละแห่งตามการคาดการณ์ความต้องการและเวลารอคอยสินค้า

 

·      ตรวจสอบและปรับกลยุทธ์การจัดวางสินค้าคงคลังเป็นประจำตามรูปแบบความต้องการที่เปลี่ยนแปลง ฤดูกาล และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อรักษาระดับสินค้าคงคลังที่เหมาะสมและลดต้นทุนการบรรทุก

ด้วยการใช้ประโยชน์จากความสามารถของ Microsoft Dynamics 365 Business Central และการใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการคลังสินค้าและการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลัง คุณสามารถจัดการกับความท้าทายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ตั้งคลังสินค้าและคลังสินค้าหลายแห่งภายในองค์กรของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 


      ดังนั้นการนำระบบ ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central มาใช้งานในองค์กรเป็นการตอบโจทย์งานควบคุมจัดการคลังสินค้าที่ดี เพราะเป็นระบบที่ครอบคลุมกระบวนการทำงานตั้งแต่ระบบ บัญชี งานจัดซื้อ คลังสินค้า งานขาย การที่มีระบบศูนย์กลาง การทำงานคลังจะลดระยะเวลาการสืบค้น หรือการเดินไปที่คลังด้วยตัวเองแล้วกลับไปที่โต๊ะ ได้ด้วยการดึงข้อมูล ลดการตกหล่นของข้อมูล การบริการลูกค้าในขั้นต่อไปถึงทำให้ตรงกำหนดเวลา และรวมไปถึงองค์ประกอบหลายอย่างที่จะทำให้การมีสถานที่ตั้งคลังสินค้า และจำนวนคลังหลายแห่งนั้นบริหารจัดการคลังได้มีประสิทธิภาพ

 

Bigwork ผู้ให้บริการติดตั้ง ERP : Microsoft dynamics 365 business central

สำหรับองค์กรที่สนใจ Upgrade🔼 จาก NAV เข้าสู่ D365BC หรือ Microsoft Dynamics 365 Business Central สามารถติดต่อ BIGWORK เพื่อทำการอัพเกรดระบบให้ท่านได้แล้ววันนี้

อินบ็อกได้เลยตอนนี้ที่ Bigwork Co., Ltd.
หรือ 📲 : 062-6198619 และ ติดต่อทาง Line : @Bigwork (มีแอดด้วยครับ)
นัดคิว Demo ได้ที่ E-mail : marketing@bigworkthailand.com
ศึกษาเพิ่มเติม https://bigworkthailand.com/.../what-is-microsoft...
--------------------------------------------------------
https://bigworkthailand.com/

BIGWORK Thailand | บริษัท งานใหญ่ จำกัด

 

บล็อกที่เกี่ยวข้อง