แนวทางแก้ปัญหางานผลิตด้วย erp Manufacturing | How do you solve production problems

Views : 512
แนวทางแก้ปัญหางานผลิตด้วย erp Manufacturing | How do you solve production problems

แนวทางแก้ปัญหางานผลิตด้วย erp Manufacturing | How do you solve production problems

พบปัญหางานผลิตจนเกิดผลกระทบต่อต้นทุน หรือความพึงพอใจของลูกค้าที่ลดลง
หากนำ
erp เข้ามาเป็นส่วนช่วยการทำงานนั้นจะมีประโยชน์ต่อองค์กร หรือสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร ?

ระบบการผลิต Manufacturing MicrosoftDynamics 365 Business Central

Dynamics 365 Business Central เป็นโซลูชันการจัดการธุรกิจที่ครอบคลุมที่จาก Microsoft โดยได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ปรับปรุงการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และทำการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลรอบด้าน เมื่อพูดถึงระบบการผลิต Business Central มีคุณสมบัติและความสามารถหลายประการที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ

เราไปพบกับตัวอย่างผลกระทบจากงานผลิตที่ไม่ได้ใช้งานกระบวนการอัตโนมัติเป็นส่วนหลักในการทำงาน และแนวทางเมื่อองค์กรนำระบบริหารทรัพยากร
(ERP) มาใช้แล้วจะได้ผลลัพธ์ที่ช่วยเหลือธุรกิจได้อย่างไรบ้าง ดังต่อไปนี้


ปัญหาที่พบในการผลิตเดิม

 

ความยากในการวางแผน/กำหนดเวลา

กระบวนการแบบแมนนวล หรือการนำระบบที่แตกต่างกันมาร่วมทำงาน พบความยากลำบากในการวางแผนและกำหนดเวลาใบสั่งผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่ความล่าช้า การขาดการประสานงานอาจส่งผลให้เกิดการผลิตมากเกินไป การผลิตน้อยเกินไป หรือการจัดสรรทรัพยากรที่ไม่มีประสิทธิภาพ ข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูล ความล่าช้า และปัญหาคอขวดสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อข้อมูลไม่ได้รับการแบ่งปันระหว่างส่วนต่างๆ ของกระบวนการผลิตอย่างราบรื่น

 

 

คุณภาพงานผลิตอยู่นอกเหนือการควบคุม

กระบวนการผลิตที่เร่งรีบ หรือไม่สามารถรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สม่ำเสมอ อาจทำให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายลดลง ส่งผลให้ลูกค้าไม่พอใจและอาจเรียกคืนสินค้า หรือการเรียกร้องการรับประกันที่เพิ่มขึ้น

 

ปัญหาการจัดการคลังสินค้า

ข้อจำกัดในการผลิตอาจส่งผลต่อระดับสินค้าคงคลัง ซึ่งนำไปสู่การขาดแคลนหรือสต็อกส่วนเกิน เนื่องจากการมองเห็นระดับสินค้าคงคลังและการคาดการณ์ความต้องการไม่เพียงพอสิ่งนี้สามารถขัดขวางห่วงโซ่อุปทานและส่งผลกระทบต่อความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 

การตัดสินใจงานผลิต หรือธุรกิจล่าช้า

ขาดข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ที่จะไม่สามารถมองเห็นภาพรวมที่ครอบคลุมของกระบวนการผลิตทั้งหมดจะกลายเป็นเรื่องท้าทาย การขาดการมองเห็นนี้สามารถขัดขวางการตัดสินใจ และทำให้ยากต่อการระบุและแก้ไขปัญหาโดยทันที และการสรุปรายงานนั้นๆ จะเป็นการตัดสินใจที่ล่าช้า หรืออาจตกหล่นข้อมูลใดไปก็เกิดขึ้นได้

 

สรุปการเงินพบค่าใช้จ่ายที่คาดเคลื่อน

ด้วยกระบวนการที่ต้องทำด้วยตนเองสามารถส่งผลให้ต้นทุนการดำเนินงานสูงขึ้น รวมถึงต้นทุนค่าแรง ต้นทุนของข้อผิดพลาด อาจเกิดจากการจ่ายค่าล่วงเวลา การสั่งซื้อเร่งด่วน หรือความต้องการทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองความต้องการในการผลิต

 

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ

ในอุตสาหกรรมที่มีกฎระเบียบที่เข้มงวด การไม่มีระบบที่ควบคุม และครอบคลุมกระบวนการดำเนินงาน อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและการรับรองเอกสารที่เหมาะสมจะกลายเป็นเรื่องท้าทายมากขึ้นเมื่อข้อมูลไม่ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ

 

ความท้าทายในการบริการลูกค้า

ในงานผลิต การตอบสนองความต้องการของลูกค้าถือเป็นสิ่งสำคัญ การติดตามคำสั่งซื้อ จัดการสินค้าคงคลังอย่างไม่มีข้อมูลที่เรียลไทม์ และไม่มีกำหนดเวลาการส่งมอบที่แม่นยำอาจเป็นเรื่องยาก ซึ่งแน่นอนสิ่งเหล่านี้นำไปสู่ความไม่ประทับใจของลูกค้า

 

ปัญหาด้านความสามารถการขยายขนาดธุรกิจ

การจัดการข้อมูล ธุรกรรม และการดำเนินธุรกิจโดยรวมที่มีปริมาณมากขึ้น เป็นเรื่องยากในการควบคุม มีความซับซ้อนมากขึ้น ปัญหาด้านความสามารถในการปรับขนาดอาจเกิดขึ้น

 

ปรับเปลี่ยนใช้งานระบบ ERP

กระบวนการผลิตอัตโนมัติที่คล่องตัว

Dynamics 365 Business Central ผสานรวมกระบวนการทางธุรกิจต่างๆ รวมถึงการเงิน การขาย การจัดซื้อ และการจัดการสินค้าคงคลัง การมีโมดูลเหล่านี้ช่วยในการสร้างการไหลเวียนของข้อมูลระหว่างแผนกต่างๆ ได้อย่างราบรื่น ทำให้มั่นใจได้ว่าทุกคนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์

 

โมดูลการผลิตใน Business Central ช่วยให้สามารถวางแผนทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถจัดการใบสั่งผลิต รายการวัสดุ (BOM) และการกำหนดเส้นทาง เพื่อให้มั่นใจว่าคุณมีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการในการผลิต

 

ฟังก์ชั่นตรวจสอบคุณภาพการผลิต

มีคุณสมบัติการควบคุมคุณภาพที่ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าและบังคับใช้การตรวจสอบคุณภาพ การติดตามตัวชี้วัดคุณภาพตลอดกระบวนการผลิต ช่วยให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานคุณภาพ ลดความเสี่ยงของข้อบกพร่อง และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

 

มองเห็นระดับสต็อกได้แบบเรียลไทม์

จัดการระดับสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ป้องกันการสต็อกสินค้าหรือสินค้าคงคลังส่วนเกิน เพื่อให้มั่นใจว่ามีวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการ

 

ช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพระดับสินค้าคงคลังของคุณโดยการให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับระดับสต็อก สถานะคำสั่งซื้อ และจุดสั่งซื้อใหม่ วิธีนี้สามารถป้องกันไม่ให้สินค้าล้นสต็อกหรือสินค้าค้างสต๊อก ส่งผลให้บริหารจัดการต้นทุนได้ดีขึ้น

 

Analysis Data ตัดสินใจทันสถานการณ์

การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล คุณสมบัติการรายงานที่ครอบคลุม ระบบ ERP D365BC ช่วยให้สามารถทำการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลได้ สิ่งนี้ช่วยให้ธุรกิจระบุพื้นที่สำหรับการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการได้อย่างรวดเร็ว

 

ติดตามการเงิน ควบคุมต้นทุนทุกการผลิต

การติดตาม และวิเคราะห์ต้นทุน ที่แม่นยำช่วยให้องค์กรสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการผลิต เช่น วัตถุดิบและแรงงาน) และต้นทุนทางอ้อม (เช่น ค่าใช้จ่าย) ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ระบบช่วยในการประมาณต้นทุนสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่หรือรูปแบบต่างๆ ซึ่งช่วยในกระบวนการเสนอราคา การประมาณต้นทุนที่แม่นยำนี้นั้น เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการกำหนดราคาที่แข่งขันได้และรับประกันความสามารถในการทำกำไร

 

การติดตามต้นทุนโดยละเอียดนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับต้นทุนที่แท้จริงของการผลิตแต่ละหน่วย ข้อมูลนี้มีความสำคัญต่อการตัดสินใจและระบุประเด็นในการปรับปรุงต้นทุน

ปฏิบัติตามกฎระเบียบอุตสาหกรรม

สำหรับอุตสาหกรรมที่มีข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่เข้มงวด Dynamics 365 Business Central จะอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยนำเสนอคุณสมบัติการตรวจสอบย้อนกลับ นี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อาหารและยา ซึ่งการติดตามแหล่งที่มาของวัสดุและผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งสำคัญ

 

จัดการกระบวนการบริการลูกค้า

การรักษาความสัมพันธ์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ ระบบการขาย และกระบวนการบริการลูกค้าจึงจำเป็นอย่างมาก ประกอบด้วยคุณลักษณะสำหรับการจัดการลูกค้าเป้าหมาย การติดตามโอกาส ประมวลผลใบสั่งขาย ซัพพอร์ตบริการลูกค้า เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้องค์กรของคุณมีส่วนร่วมกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดการขั้นตอนการขาย และให้บริการที่ประทับใจ

 

สามารถปรับขนาดเมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น

หากธุรกิจของคุณปรับตัวเข้ากับความต้องการการผลิตที่เปลี่ยนแปลงได้ ระบบพร้อมรองรับกระบวนการที่เยอะ ซับซ้อนขึ้น มีข้อมูลจำนวนเยอะขึ้น  ก็สามารถปรับขนาด มีความยืดหยุ่นในการขยายขนาดการดำเนินงาน และเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจคุณดังนั้นการใช้ระบบ ERP เช่น Dynamics 365 Business Central สามารถช่วยลดผลกระทบของข้อจำกัดของงานการผลิตได้โดยให้การมองเห็นที่ดีขึ้น การวางแผนที่ได้รับการปรับปรุง กระบวนการที่คล่องตัว และความสามารถในการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ในทางกลับกันสามารถนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าได้

ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของธุรกิจคุณสามารถประเมินกระบวนการทำงานปัจจุบัน และแผนในอนาคตที่ตั้งเป้าไว้ bigwork นำเสนอในส่วนนี้เพื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทางความรู้ความสามารถของระบบให้ท่านได้ทราบเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ
     

 

 

บล็อกที่เกี่ยวข้อง


หากคุณกำลังมองหาระบบ ERP เพื่อการบริหารด้านธุรกิจและการวางแผนทรัพยากรต่างๆ ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพที่สูงสุด เรามีบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางเทคนิคครบวงจร ทั้งงานด้าน Implement และ Support เพื่อช่วยพัฒนาและบริหารด้านธุรกิจของท่านให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด