สำรวจปัญหา สถานที่ตั้งคลังสินค้า และจำนวนคลังหลายแห่ง Without Inventory ERP system

Views : 498
สำรวจปัญหา สถานที่ตั้งคลังสินค้า และจำนวนคลังหลายแห่ง Without Inventory ERP system

สำรวจปัญหา สถานที่ตั้งคลังสินค้า และจำนวนคลังหลายแห่ง Without Inventory ERP system

การจัดการสินค้าคงคลังในสถานที่ต่างๆ หรือคลังสินค้าโดยไม่มีระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร หรือที่เรียกว่า ระบบ ERP สามารถนำไปสู่ความท้าทายและปัญหาต่างๆ ได้

 

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีสถานที่ตั้งคลังสินค้า และจำนวนคลังหลายแห่ง แต่ยังไม่ได้ใช้ระบบริหารทรัพยากร ดังนี้

 

ขาดการมองเห็น Stock แบบเรียลไทม์

เมื่อมีจำนวนคลังสินค้าที่มากขึ้น และกระจายอยู่หลายสถานที่ การมองเห็นระดับสินค้าคงคลังในทุกสถานที่ ที่ไม่เรียลไทม์ (Real-Time) จะกลายเป็นเรื่องท้าทาย ขาดการมองเห็นนี้อาจส่งผลให้เกิดสินค้าในสต็อกหรือสินค้าล้นสต็อก

 

ข้อผิดพลาดจากการติดตามงานด้วย แมนนวล

การพึ่งพาวิธีการแบบแมนนวล ในการติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลังเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาด ข้อผิดพลาดของมนุษย์ในการป้อนข้อมูล การปฏิบัติตามคำสั่งซื้อ หรือการนับสต็อคอาจทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างระดับสินค้าคงคลังที่บันทึกไว้และตามจริง

 

เกิดสต็อกสินค้าคงคลังส่วนเกิน

กระบวนการจัดลำดับใหม่ด้วยตนเองอาจใช้เวลานานและมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด หากไม่มีจุดและกระบวนการสั่งซื้อใหม่แบบอัตโนมัติ ธุรกิจอาจประสบปัญหาในการเติมสต็อกในเวลาที่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดการสต็อกสินค้าหรือสินค้าคงคลังส่วนเกิน

 


มีข้อจำกัดด้าน การสื่อสาร

เมื่อไม่มีระบบศูนย์กลางการสื่อสาร และการทำงานร่วมกันระหว่างคลังสินค้าแต่ละแห่งอาจได้รับผลกระทบ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิด การสื่อสารที่ผิดพลาด และความยากลำบากในการประสานงานกิจกรรม

 


พบความเสี่ยงความปลอดภัยข้อมูล และ สินค้าสูญหาย

การจัดเก็บ และการจัดการข้อมูลสินค้าคงคลังโดยไม่มีระบบรวมศูนย์อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล การรับรองความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของข้อมูลสินค้าคงคลังจะกลายเป็นเรื่องท้าทายมากขึ้นหากไม่มีการควบคุมระบบที่แข็งแกร่ง


 

ต้นทุนค่าสถานที่อาจเกินความจำเป็น

การถือครองสินค้าคงคลังในหลายสถานที่โดยไม่มีการปรับให้เหมาะสมอาจส่งผลให้ต้นทุนการถือครองสูงขึ้น ธุรกิจอาจผูกทุนกับสต๊อกส่วนเกินหรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการจัดการและบำรุงรักษาคลังสินค้าหลายแห่ง

 

การอาศัยกระบวนการแบบแมนนวลและระบบที่แตกต่างกันในการจัดการสินค้าคงคลังในหลายสถานที่อาจส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ ต้นทุนเพิ่มขึ้น และมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดมากขึ้น การใช้ระบบ ERP เช่น Dynamics365 Business Central สามารถช่วยจัดการกับความท้าทายเหล่านี้ได้โดยการจัดหาแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์สำหรับการจัดการสินค้าคงคลังแบบรวมและปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ

 

บล็อกที่เกี่ยวข้อง


หากคุณกำลังมองหาระบบ ERP เพื่อการบริหารด้านธุรกิจและการวางแผนทรัพยากรต่างๆ ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพที่สูงสุด เรามีบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางเทคนิคครบวงจร ทั้งงานด้าน Implement และ Support เพื่อช่วยพัฒนาและบริหารด้านธุรกิจของท่านให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด