e-Tax in ERP

Views : 322
e-Tax in ERP

e-Tax in ERP

มีระบบ ERP, Microsoft Dynamics 365 Business Central อยู่แล้ว แต่ต้องการขยายระบบด้วยการติดตั้งระบบ e-tax บน ERP นี้ จะช่วยองค์กรได้อย่างไร?

 

การนำระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Tax เข้ากับระบบ ERP ที่มีอยู่ของคุณ เช่น MicrosoftDynamics 365 Business Central สามารถให้ประโยชน์หลายประการแก่องค์กรของคุณ ต่อไปนี้เป็นวิธีที่สามารถช่วยได้

 

ในปัจจุบันกรมสรรพากรมีการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 และ National e-Payment รองรับการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและการบริหารจัดการของภาครัฐและภาคเอกชน ลดการใช้เอกสารในรูปแบบกระดาษ ช่วย

ลดภาวะโลกร้อน เพิ่มความมั่นใจ ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล


ประโยชน์ของการติดตั้งระบบ e-tax ใน ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central

การต่อยอดนำระบบที่จำเป็นต่อการนำส่งภาษีให้กับสรรพากร และจัดส่งเอกสารภาษีอิเล็กทรอนิกส์ให้กับลูกค้า ไว้ในระบบ ERP เลย จะสร้างประโยชน์ที่ดีต่อการทำงานในองค์กร หหรือประโยชน์ในด้านอื่นๆ อย่างไรบ้าง

 

ความถูกต้อง และการปฏิบัติตามข้อกำหนด

 • ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ทำให้การคำนวณและการยื่นภาษีเป็นอัตโนมัติ ช่วยลดโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดด้วยตนเอง

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านภาษีที่เปลี่ยนแปลง ช่วยให้องค์กรของคุณได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับด้านภาษี

 

การยื่นเอกสารที่รวดเร็ว และทันเวลา

 • ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์มักมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งสามารถเร่งกระบวนการยื่นภาษีทั้งหมดให้เร็วขึ้น

 • การยื่นแบบทันเวลาสามารถช่วยหลีกเลี่ยงการลงโทษและดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องกับการส่งล่าช้า

 

มีระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่เชื่อถือได้

 • ระบบ e-tax บน ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central มีระบบรักษาความปลอดภัยที่สูง

 • ข้อมูลในระบบ e-tax จะถูกเก็บไว้ในระบบ ERP ที่มีความปลอดภัยสูง

 • มีระบบสำรองข้อมูล (Backup) ป้องกันข้อมูลสูญหาย


เส้นทาง การเคลื่อนไหวเอกสาร ที่ตรวจสอบได้

 • ระบบ ERP รักษาแนวทางการตรวจสอบโดยละเอียดของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษีทั้งหมด โดยให้ความโปร่งใสและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบในกรณีของการตรวจสอบ

 • สร้างรายงานและเอกสารได้อย่างง่ายดายสำหรับข้อกำหนดการรายงานภายในและภายนอก

 

ลดปัญหาของการจัดการเอกสารแบบกระดาษ

 • ด้วยการป้อนข้อมูลที่คล่องตัว โดยระบบ ERP จะนำข้อมูลที่มีอยู่ตอนเราบันทึกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาษีอื่นๆ ไว้ใบระบบ ERP ตอนแรกและเมื่อเราต้องการจัดทำ ภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับลูกค้า และนำส่งสรรพากร ก็ไม่ต้องมารัคีย์ ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง ลดข้อผิดพลาดและประหยัดเวลา

 • การจัดเก็บเอกสารดิจิทัล แทนที่จะจัดเก็บเอกสารกระดาษไว้ในสถานที่จัดเก็บแห่งหนึ่ง การใช้งาน e-Tax เข้ากับ Dynamics 365 Business Central ช่วยให้สามารถจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาษีแบบดิจิทัลภายในระบบ ERP สิ่งนี้ไม่เพียงช่วยประหยัดพื้นที่จัดเก็บ ลดปัญหาการเข้าไปรื้อเอกสาร จนทำให้เกิดการสูญหาย แต่ยังช่วยให้ค้นหา ดึงข้อมูล และจัดระเบียบเอกสารได้ง่ายขึ้นตามต้องการเพียงแค่เสิรช 

  การนำระบบ e-Tax เข้ากับระบบ ERP จะช่วยลดปัญหาในการจัดการเอกสารกระดาษได้อย่างไร
  อ่านเพิ่มเติม


e-Tax ใน Dynamics 365 Business Central รองรับการ ขยายธุรกิจเมื่อเติบโตขึ้น

 • เมื่อองค์กรของคุณเติบโตขึ้น ระบบ e-tax ที่รวมเข้ากับ ERP ของคุณสามารถปรับขนาดเพื่อรองรับความซับซ้อนทางภาษี และปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นได้อีกด้วย

 

 การรวมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์เข้ากับ Microsoft Dynamics 365 Business Central ทำให้เกิดระบบการจัดการทางการเงินที่เป็นหนึ่งเดียวและมีประสิทธิภาพ โดยให้มุมมองแบบองค์รวมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินขององค์กรของคุณ นอกจากนี้ ขอแนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีหรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรับแต่งระบบให้ตรงตามความต้องการและกฎระเบียบเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ

 

การติดตั้งระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์บน ERP เหมาะกับใคร ?

 • องค์กรที่มีระบบ ERP
 • ปริมาณธุรกรรมที่มีจำนวนสูง
 • ต้องการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
 • ต้องการประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย
 • เพิ่มความน่าเชื่อถือ สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า
 • รองรับการขยายการเติบโตธุรกิจในอนาคต

 

ข้อควรพิจารณา ก่อนติดตั้งระบบ e-Tax in ERP

 • เลือกซอฟต์แวร์ e-tax ที่เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร
 • เตรียมข้อมูล และระบบ ERP ให้พร้อม
 • คัดเลือกผู้ให้บริการ ความน่าเชื่อถือ บริการหลังการขาย
 • อบรมพนักงานให้ใช้งานระบบ e-tax ได้อย่างถูกต้อง
 • ตรวจสอบงบประมาณค่าใช้จ่ายที่มีเหตุผล และคุ้มค่าที่สุด

        เมื่อใช้ระบบ e-tax จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแน่ใจว่าสามารถเข้ากับระบบ ERP ที่มีอยู่ของคุณ เช่น Microsoft Dynamics 365 Business Central ได้อย่างราบรื่น การบูรณาการนี้ทำให้เกิดระบบการจัดการทางการเงินที่เป็นหนึ่งเดียวและมีประสิทธิภาพ โดยให้มุมมองแบบองค์รวมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินขององค์กรของคุณ นอกจากนี้ ขอแนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีหรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรับแต่งระบบให้ตรงตามความต้องการและกฎระเบียบเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ


ปรึกษาการติดตั้งระบบ e-Tax กับ BIGWORK ได้แล้ววันนี้

บริษัท งานใหญ่ จำกัด เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติให้จัดทำ ส่งมอบ เก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

วันเดือนปีที่ได้รับอนุมัติ : วันที่ 12 ธันวาคม 2560

ประกาศจากกรมสรรพากร : กรมสรรพากร ขยายเวลามาตรการภาษี ส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ให้บริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หักรายจ่ายการลงทุน e-Tax Invoice & e-Receipt และ e-Withholding Tax

รวมถึงหักรายจ่ายค่าบริการระบบดังกล่าวได้ 2 เท่าของรายจ่าย ที่จ่ายจริง


โดยมีระยะเวลาโครงการขยายเวลามาตรการภาษี ส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ มีกำหนด

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568


Inbox : Facebook Bigwork Co., Ltd.

โทร. 062-6198619

Line : @Bigwork

E-mail : marketing@bigworkthailand.com

BIGWORK Thailand | บริษัท งานใหญ่ จำกัด

 

บล็อกที่เกี่ยวข้อง


หากคุณกำลังมองหาระบบ ERP เพื่อการบริหารด้านธุรกิจและการวางแผนทรัพยากรต่างๆ ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพที่สูงสุด เรามีบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางเทคนิคครบวงจร ทั้งงานด้าน Implement และ Support เพื่อช่วยพัฒนาและบริหารด้านธุรกิจของท่านให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด